Eesti
English По-русски
Konsulaarinfo » Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemine »

Täiskasvanule passi või ID-kaardi taotlemine

01.01.2018


NB! Kiirpassi saab tellida ainult isiklikult Eestis. Konsulaadi kaudu võtab uue dokumendi saamine aega 5-6 nädalat, suvekuudel kauem.

Eesti passi taotluse edastamiseks Politsei- ja Piirivalveameti Kodakondsus- ja Migratsioonibüroole (edaspidi KMO) ja sõrmejälgede hõivamiseks peab taotleja pöörduma isiklikult Peterburi peakonsulaati.

Vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda. Seda saab teha kas:

- https://broneering.mfa.ee/(klõpsake lingil ja sisestage oma isikuandmed)

- telefoni teel: (7 812) 702 09 20; 702 09 24 kella 9.00–12.00


Passi ja/või ID-kaardi taotlemiseks tuleb esitada:

1. vormikohane taotlusankeet

Kui taotlete ID-kaarti ja passi koos, saate taotluse esitada ühel ankeedil. Taotlusankeedi ja selle täitmise juhendi leiate internetiaadressilt www.politsei.ee.  Taotlusankeedi võib täita ka konsulaadis.  Palun jälgige, et ankeedil oleks allkirjaväljale antud allkiri kirjutatud musta tindiga ja et see ei väljuks etteantud raamistikust.
Kui soovite dokumenti kätte saada Peterburis, siis märkige palun lahtrisse DOKUMENDI VÄLJASTAMINE: Eesti Vabariigi Peakonsulaat Peterburis

2. üks värviline dokumendifoto
Foto mõõtmed on 40 x 50 mm ja fotol peab isik olema otsevaates, ilma peakatteta ja heledal taustal. Lõua ja pealae vaheline ala peab moodustama 70-80 % foto vertikaalsest kõrgusest. Foto tuleks kindlasti teha fotoateljees, sest automaadifoto kvaliteet ei vasta dokumendifotole esitatud nõuetele.
NB! Üksikasjalikumad nõuded dokumendifotole leiate KMO koduleheküljelt: www.politsei.ee.

3. tasuda riigilõiv    

- Eesti kodaniku pass   60 eurot

- ID-kaart                      50 eurot

- pass ja ID-kaart koos 80 eurot

Pensionärid:

-  Eesti pass                 20 eurot

-  ID-kaart                     10 eurot

- pass ja ID-kaart koos 25 eurot

 

NB! Riigilõivu saab konsulaadis tasuda ainult pangakaardiga.

Esmakordse passi taotlemisel tuleb esitada lisaks eelnevalt loetletule kodakondsusesse kuulumist tõendavad dokumendid:

-       väljavõte perekirjast või originaaldokument, millest nähtub isiku või tema vanema või vanavanema kuulumine Eesti kodakondsusesse

-       perekonnaseisudokumendid, mis tõendavad põlvnemist Eesti kodakondsuses olevast vanemast või vanavanemast

Isikuandmete muutumisel tuleb 1 kuu jooksul taotleda uus pass või ID-kaart.

Kui taotleja perekonna- või eesnimi on muutunud, tuleb taotlusele lisada nimemuutust tõendav dokument (abielutunnistus, abielulahutuse tunnistus või nimemuutuse tunnistus).

Posti teel passi ja ID-kaardi taotlemine

Tingimused ning dokumentide loetelu Politsei- ja Piirivalveameti koduleheküljel: https://www.politsei.ee/et/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/id-kaart/taiskasvanule/oluline-info-taiskasvanule-id-kaardi-taotlejale.dot#post

 

Passi ja/või ID-kaardi väljastamine

 

Uus pass või ID-kaart on valmis väljastamiseks 30 päeva jooksul taotluse jõudmisest KMO-sse ning saadetakse seejärel isikule kätteandmiseks Eesti Peakonsulaati Peterburis
NB! Pass või ID-kaart väljastatakse konsulaadis taotlejale isiklikult allkirja vastu (mitte posti teel).

NB! Pass või ID-kaart väljastatakse konsulaadis kahe kuu jooksul alates konsulaati saabumise teate saatmise päevast. Kahe kuu möödudes ilma mõjuva põhjuseta saadetakse pass või ID kaart Eestisse tagasi.

Juhime tähelepanu, et vaatamata KMO koduleheküljel olevale informatsioonile, et pass või ID-kaart on valmis, ei pruugi see olla jõudnud Peterburi peakonsulaati. Konsulaat teavitab taotlejat dokumendi valmimisest e-posti või telefoni teel.

Passi ja/või ID-kaardi väljastuskoha muutmine

 

Isik, kes on taotluse esitamisel dokumendi väljastuskohana märkinud Peakonsulaadi Peterburis, kuid soovib seda muutunud asjaolude tõttu kätte saada teises riigis asuvas Eesti välisesinduses või KMO teenindusbüroos Eestis, peab tegema konsulaadile Peterburis vabas vormis avalduse (võib saata e-maili teel) väljastuskoha muutmiseks ning tasuma riigilõivu 50 eurot.

 

Riigilõiv dokumendi väljastuskoha muutmise eest tuleb tasuda rahandusministeeriumi kontole (Välisministeeriumi viitenumbriga 2900073643):

 

Saaja: Rahandusministeerium

Viitenumber: 2900073643

Makse selgitus: riigilõiv dokumendi väljastuskoha hilisema muutmise eest ning dokumendi taotleja nimi ja isikukood


 

Pangakontod:

Swedbank 221023778606
IBAN EE 932200221023778606
SWIFT kood HABAEE2X

SEB Pank 10220034796011
IBAN EE 221010220027690221
SWIFT kood EEUHEE2X

Nordea Pank   
IBAN EE701700017001577198
SWIFT: NDEAEE2X

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee