Eesti
English По-русски
Konsulaarinfo » Viisad » Korduma kippuvad küsimused »

Korduma kippuvad küsimused

01.01.2016

Mis riigid kuuluvad Schengeni alasse?

Schengeni ala (PDF) täisliikmed on Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Island, Itaalia, Kreeka, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi ja Ungari.

Kui ma olen saanud Schengeni viisa Eesti Peakonsulaadist Peterburis, kas ma pean esimese Schengeni alale sisenemise tegema Eestisse?

Kui soovite külastada vaid Eestit, tuleb viisataotlus esitada Eesti peakonsulaadile. Kui soovite külastada mitut Schengeni riiki (sh Eestit), tuleb viisat taotleda selle riigi esindusest, kus kavatsete viisa kehtivuse ajal viibida kõige rohkem päevi.

Kui olete viisa saanud Eesti Peakonsulaadist Peterburis, teete esimene Schengeni alale sisenemise  mõnda teise riiki, kuid sellest hoolimata viibite järgmiste külastustega rohkem päevi Eestis, olete te viisat kasutanud korrektselt.

Samas, kui olete viisa taotlemisel esitanud info konkreetsete reisiplaanide kohta: konkreetne üritus, turismireis, spordivõistlus vms. siis eeldab konsulaat, et esimene Schengeni alale sisenemine on siiski Eesti.

Kui mitmeks aastaks mulle viisa antakse?

Schengeni viisa maksimaalne kehtivusaeg on viis aastat. Samas kehtivus peab lõppema vähemalt kolm kuud enne välispassi kehtivuse lõppu.

Viisa kordsuse ning kehtivusaja otsustab konsul esitatud viisataotluse ning lisadokumentide põhjal ning eelnevalt ei ole võimalik garanteerida, millise kehtivusajaga viisa teile väljastatakse.

Mitu aastat kehtiva mitmekordse viisa saamise tõenäosus on suurem, kui taotleja tõendab vajadust reisida tihti ja/või regulaarselt, eelkõige oma ametialase või perekondlike sidemete tõttu. Taotleja peab oma varasema viisakasutusega olema tõendand oma ausust ja usaldusväärsust, oma majanduslikku ja oma kavatsust lahkuda Eesti territooriumilt enne taotletava viisa kehtivusaja lõppu.

Kas mul on võimalik saada infot, miks mulle just sellise kehtivuse ning päevade arvuga viisa anti?

Konsulaat lähtub viisaotsuse tegemisel viisa taotleja taustast, viisataotlusele lisatud lisadokumentidest ning isiku varasemast viisakasutuse ajaloost. Täpsemaid kommentaare konkreetse viisa kohta konsulaat ei anna.

Mida teha, kui soovin kindlasti viisataotluse sisse anda konsulaadis mitte viisakeskuses?

Viisataotluse esitamiseks konsulaadis, tuleb registreeruda +7 812 655 0289 (tööpäeviti 09:00 – 16:00) või https://www.visaservices.firm.in/Estonia-Global-Appointment/English/Russia/scheduleanembappointment.html

Arvestage sellega, et viisataotluse esitamiseks konsulaati on järjekord. Jälgige, et teil oleks piisavalt aega enne reisi. VFS Globali ning Visa Management Service vahendusel saate viisataotluse anda sisse koheselt, ilma järjekorrata. Viisa taotlemise nõuded on täpselt samad nii konsulaadis kui teenuseosutajate juures.      

Kui kiiresti on võimalik viisat saada?

Üldjuhul väljastame viisa 5 tööpäevaga. Sellele lisandub üks päev, kui viisataotlus esitatakse VFS GLobal või Visa Management Service kaudu.

Täpne menetlusaegade kalender

Selgus, et mul on vaja kiiresti Eestisse minna ning viisa taotlemiseks on vähem aega, kui on ametlik menetlusperiood. Mida teha?

Kui teie reisini on vähem kui 6 tööpäeva, saate viisat taotleda vaid konsulaadis. Viisalõiv on sel juhul 70 eurot (v.a. juhul, kui reisi  kiireloomulisus on seotud Eestis asuva lähisugulase raske haiguse või surmaga). Taotlusele ning lisadokumentidele lisage põhjendus (omakäeline selgitus või reisivajaduse kiireloomulisust tõendavad dokumendid: arstitõend, surmatunnistus, kutse üritusele, komandeering vms).

Kas keegi teine võib minu asemel esitada minu viisataotluse?

Viisataotlus tuleb üldjuhul esitada isiklikult. Lähisugulase (abikaasa, vanema, vanavanema, lapse, lapselapse) eest võib viisataotluse esitada omakäelise volituse ning sugulussidet tõendavate dokumentide alusel. Äri eesmärgil võib esitada taotluse firma volitatud esindaja. Alaealise või kohtu poolt piiratud teovõimega isiku eest esitab viisataotluse vanem või seaduslik esindaja enda isikut ja esindusõigust tõendava dokumendi (sünnitunnistus/ kohtuotsus) alusel. Alaealise viisataotluse võib esitada lähisugulane vanemate/seadusliku esindaja notariaalse volituse alusel.

Olen vene kodanik, sooviksin Peterburis viisat taotleda, kuid mu ametlik elukoht ei ole Loode-Venemaal.

Hoolimata ametliku elukoha registreeringu puudumisele, võtab EV Peakonsulaat teie viisataotluse menetlusse, kui tegelikult elate Loode-Venemaal ja tõendate seda teiste dokumentidega: abielutunnistus, kui abikaasal on elukoht registreeritud Loode-Venemaal; töötõend maksuametist/tööraamatu koopia/tööandja tõend, kui teie töökoht on siin.

Ma ei ole Vene kodanik, kuid elan Venemaal ning soovin Eesti külastamiseks taotleda Schengeni viisat.

Viisa taotlege tavakorras. Viisataotlusele märkige Venemaal elamise alus: viisa või elamisloa andmed. Taotletava viisa kehtivus peab lõppema vähemalt kolm kuud enne Vene Föderatsiooni viisa/elamisloa lõppu. Kui viibite Venemaal viisavabalt, lisage dokument ajutise registreeringu kohta. Kui teie elukoht ei ole registreeriutud Loode-Venemaal, kuid te siin siiski tegelikult elate, tõendage seda teiste dokumentidega: abielutunnistus, kui abikaasal on elukoht registreeritud Loode-Venemaal; töötõend maksuametist/tööraamatu koopia/tööandja tõend, kui teie töökoht on siin.

Kas mul on viisataotlus võimalik sisse anda ühes Eesti esinduses ning viisa saada kätte teises Eesti esinduses?

Viisa väljastatakse vaid selles esinduses, kuhu on esitatud viisataotlus. Kui teil on viisa taotlemise ajal vaja reisida, siis kaaluge VFS Global kullerteenuse kasutamise võimalusi.

Kas mul on võimalik viisataotluse menetlemise ajaks mitte anda ära välispassi, sest vajan seda vahepeal reisimiseks või muudel põhjustel?

Avalduse alusel väljastame teile viisa menetlemise ajaks välispassi. Välispassist tuleb teil esitada täielik koopia.

Kas mul on vaja tõestada reisi eesmärki, kui mulle on samal eesmärgi juba varem viisa väljastatud

Reisi eesmärki tõendavad lisadokumendid (link) tuleb esitada iga kord viisa taotlemisel.

Soovin Eestisse kutsuda oma äripartneri, millise dokumendi me omalt poolt peame esitama?

Tehke firma poolt vabas vormis kutse. Tavaliselt on kutse üsna lihtne ja lakooniline näiteks  „Palume väljastada Vene Föderatsiooni kodanikule /NIMI EES- ja PEREKONNA NIMI/, sünniaeg ja koht, passi number /…../ mitmekordse viisa Eesti Vabariiki sisenemiseks alates /KUUPÄEV/, seoses läbirääkimistega ekspordi valdkonnas. Kutsutav on firma  /FIRMANIMI/ juhatuse liige/ekspordijuht/tootmisjuht vms. Allkiri, allkirjastaja roll ettevõttes, ettevõtte nimi ning kontaktandmed“.

Lisaks peab taotleja esitama dokumendi rahaliste vahendite kohta (palgatõend või panga väljavõte, või väljavõte pangaautomaadist).

Kutse saatke viisataotlejale, kes esitab selle koos viisataotlusega.

Võite kutsele eraldi lisada, et palute viisad vormistada teie partnerit ärireisil saatvale abikaasale ning lastele. Nemad peavad viisataotlusele reisi eesmärgiks märkima „turism“.

Mida teha, kui minukutsuja Eestis on mulle saatnud digitaalselt allkirjastatud kutse?

Saatke digitaalselt allkirjastatud kutse konsulaadi meiliaadressile Consulate.Peterburg@mfa.ee, samas taotluse juurde peate samuti kutse väljatrüki lisama.

Kas majutuse broneering on-line süsteemist sobib reisi eesmärgi tõestamiseks?

Sobib. Kui broneering on tehtud on-line broneerimissüsteemi kaudu, peab see olema täielikult ettemakstud ehk tasuta tühistamise võimaluseta.

Osalen regulaarselt Eestis toimuvatel spordi/kultuuri/teadusüritustel, kas mul on võimalik saada tasuta mitmekordne viisa?

Kõige kindlam on, kui kutses võistlustele/kultuurisündmusele on märgitud ürituste aastakava, mitte ainult esimene üritus. Kui aasta jooksul toimuvate ürituste kuupäevad ei ole kindlad, siis võiks kirjutada orienteeruvad kuupäevad või Konsulaat võib teha otsuse väljastada mitmekordne viisa ka hoolimata sellest, et kutse on vaid ühele üritusele, kui te taotlete spordi/kultuuriüritusel osalemiseks juba mitmendat viisat ning on näha, et te külastate Eestit sel eesmärgil regulaarselt.

Olen EL kodaniku abikaasa, kas mulle kehtivad viisa taotlemisel mingid privileegid?

Viisa tuleb taotleda tavakorras. Kui te reisite koos EL kodanikust abikaasaga, või tema juurde (kui abikaasa elab Eestis), siis lisage viisa taotlusele abikaasa dokumendi koopia ning sugulust tõendav dokument (abielutunnistus) ning te ei pea maksma viisalõivu.

Esitasin viisataotlemisel majutuse broneeringu, kuid pärast viisa kättesaamist olin sunnitud oma reisiplaane muutma. Mis teha?

Olge valmis piiril esitama selgitusi ning järgmisel korral võib samuti konsulaat esitada teile küsimusi, miks esitatud broneering jäi kasutamata.

Olen juba viisataotluse sisse andnud, kuid selgus, et reisiplaanid on muutunud?

Palun edastage info konsulaadi e-maili aadressile Consulate.Peterburg@mfa.ee. Kirjas märkige kindlasti oma nimi ladina tähtedega, passi number ja sünniaeg ning lisage vajalikud dokumendid.

Mida teha, kui mul on kehtiv viisa, kui mu pass on kehtetu (lehed täitunud, kasutuskõlbmatu vms)?

Vene-Eesti piiri saate jätkuvalt ületada esitades kontrollimiseks koos kehtetu passi, kus on viisa ning uue kehtiva passi. Kui teil on plaanis siseneda Schengeni alale mõne teise riigi kaudu palun kontrollige, kas vastava riigi piiril kehtivad samad reeglid. Kui selgub, et teil ei ole võimalik kahe passiga piiri ületada, paluge kehtiva viisa tühistamist vastava riigi esinduses ning sealt taotlege ka uus viisa.

Mul on abieluga seoses muutunud perekonnanimi ning kehtiv viisa on kehtetus välispassis? Kas võin jätkuvalt kahe passiga Eestisse reisida?

Võite kahe passiga Eestisse reisida, kui teil on kaasas nimevahetust tõendav dokument. Kindluse mõttes on siiski parem, kui esitate avalduse kehtiva (vana perekonnanimega) viisa kehtetuks tunnistamiseks ning taotlete uue viisa tavakorras.

Kas ma võiks taotleda uue viisa, kui mul on 90 päeva poolaastas ära kasutatud?

Schengeni (C-tüüpi) viisa alusel ei ole võimalik Schengeni ruumis viibida üle 90 päeva 180-päevases perioodis. Lubatud päevade üle peab inimene ise arvestust pidama ning oma reiside planeerimisel arvestama. Uue viisa väljastamine ei suurenda viibimispäevade arvu, kuna ka vana viisaga kasutatud päevad lähevad arvesse. Kui 90 päeva on kasutatud, tuleb oodata vajalik aeg, mil uuesti on võimalik Schengeni ruumi siseneda. Täpsem info konsulaadi kodulehel http://www.peterburg.estemb.ru/static/files/092/kastid3.pdf   

Juhul kui 90 päeva on kasutatud, kuid Eestisse sisenemine on vajalik humanitaarkaalutlustel (lähedase inimese haigus või matus, kiireloomuline arstiabi vms.) on võimalik taotleda vaid Eestis kehtiva viisa (piiratud territoriaalse kehtivusega viisa).

Kuidas toimub viibitud päevade arvestus samaaegsete C ja D tüüpi viisade puhul?

C-viisa Schengeni ruumis viibimise kestuse arvestamisel ei võeta arvesse EL riigi elamisloa või pikaajalise viisa alusel viibimist.

Sain viisa kätte, kuid selgus, et sellel on mingid vead (viga nimes, kehtivuse alguskuupäevas vms.)

Viisa omanik on kohustatud viisa kontrollima kättesaamisel. Selleks on konsulaadis ning teenuseosutajate juures ka vastavad juhendmaterjalid. Kui te siiski avastate vea hiljem, kuid ei ole veel viisat kasutanud, palun pöörduge konsulaadi poole. Kui viga avastatakse viisa kontrolli käigus piiril või avastate vea ise hiljem, siis esitage konsulaadile viisa kehtetuks tunnistamise avaldus ning taotlege uus viisa. Kui viga on tekkinud konsulaadi süül, väljastame teile uue viisa viisalõivuta. Kui viga on aga taotleja süül (juba taotlusankeedis), siis tuleb tasuda uus viisalõiv.

Mul ei ole võimalik saada lapse reisimiseks teise vanema nõusolekut

Vastavalt viisatataotlemisel nõutavate lisadokumentide ühtsele nimekirjale, mis on kooskõlastatud Schengeni riikide vahel, on viisa taotlemisel vajalik esitada teise vanema viisa koopia või kaasa mitte reisiva vanema notariaalselt kinnitatud nõusolek. Kui teil puudub lapse isaga kontakt, siis palun vormistage see fakt notari juures.

Ma ei soovi, et minu lapsele väljastataks viisa teise vanemaga reisimiseks Schengeni alale.

EV Peakonsulaat Peterburis ei väljasta viisat ilma mõlema vanema nõusolekuta. Kui te ei ole nõusolekut andnud (on kahtlus võltsimises) või te olete vahepeal meelt muutnud ja te ei soovi, et teie alaealine laps reisiks koos teise vanemaga, palun pöörduge Vene Föderatsiooni kohtuorganite poole. Konsulaat tagaselja lapse viisat ei tühista.

Minu endisele abikaasale/endisel töötajale/tuttaval on minu kutse alusel väljastatud mitmeaastane viisa, kuid ma ei soovi enam, et ta Eestit külastaks (lõppenud on abielu/töösuhe vms). Palun tühistage ta viisa.

Konsulaat üldjuhul kutsuja avalduse peale viisat kehtetuks ei tunnista. Seda, kas viisa väljastamisel kehtivad asjaolud on endiselt kehtivad kontrollitakse piiriületusel.

Eesti külastamisel ei ole mulle passi pandud piiriületustemplit. Mida teha?

Palun võtke ühendus Politsei- ja Piirivalveametiga www.politsei.ee

Sain viisakeeldumise põhjusel, et mulle on kehtestatud SIS sissesõidukeeld. Mis see tähendab?

Kui sissesõidukeeld on kehtestatud Eesti poolt, tutvuge infoga lehel https://www.siseministeerium.ee/17115/ Kui leiate, et keeld ei ole põhjendatud, võtke ühendust EV Siseministeeriumiga.

Kui sissesõidukeeld on kehtestatud mõne teise riigi poolt, võtke ühendust vastava riigi esindusega.

Mida pidada silmas Venemaale reisimisel?

Välisministeeriumi kodulehelt võite leida  nõuandvat ja soovituslikku reisiinfot, mis sisaldab ohutuse ja tervisega seotud küsimusi, samuti praktilisi nõuandeid, millega kodanikud võivad reisimisel kokku puutuda ning välisriiki sisenemise ja väljumisega seotud tingimusi. http://vm.ee/et/riigid/reisiinfo

 

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee