Eesti
English По-русски

Jõustusid Euroopa Liidu kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid Liibüa suhtes

07.03.2011

26. veebruaril 2011 võttis ÜRO Julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni 1970 (2011), millega kehtestati piiravad meetmed Liibüa vastu ning isikute ja üksuste vastu, kes on seotud tõsiste inimõiguste rikkumistega Liibüas.

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) rakendamiseks ja täiendavate meetmete lisamiseks võttis Euroopa Liidu Nõukogu 28. veebruaril 2011 vastu otsuse 2011/137/ÜVJP ja 2. märtsil 2011 määruse nr 204/2011. Nõukogu otsus jõustus 28. veebruaril ja määrus 3. märtsil 2011.

Nõukogu otsuse ja määrusega kehtestatakse Liibüa suhtes relvaembargo, sellise varustuse ekspordikeeld, mida võidakse kasutada siserepressioonidel, tehnilise ja rahalise abi andmise keeld seoses sõjalise tegevusega, finantssanktsioon ning reisipiirangud isikutele ja üksustele, kes on seotud inimõiguste rikkumistega Liibüas.

Euroopa Liidu Nõukogu otsus ja määrus on avaldatud Euroopa Liidu teatajas: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:058:0053... ja http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:058:0001...

Rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamist Eestis reguleerib rahvusvahelise sanktsiooni seadus.
 

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee