Eesti
English По-русски

Välisminister Paet Ungaris: ELi ida- ja lõunanaabruse toetamist ei tohi vastandada

12.03.2011

Nr 83-E

Euroopa Liidu välisministrid rõhutasid kohtumisel Gödöllös Ungaris, et Põhja-Aafrika riigid peavad jõudma ise selgusele oma soovides ning eesmärkides riikide rahumeelse ja stabiilse arengu osas. „Eesti toetab koos teiste Euroopa Liidu liikmetega ühenduse lõunanaabrite ühiskondi poliitilistes, majanduslikes ja sotsiaalsetes reformides,“ lausus välisminister Urmas Paet. „Euroopa Liit peab olema aktiivne ning nähtav nende muutuste toetamisel, eriti inimõiguste ja demokraatia vallas,“ lisas ta.

Välisminister Urmas Paeti sõnul tuleb naabruspoliitika rahastamine tugevamini siduda konkreetsete tulemustega reformide elluviimisel, mis näitaks lõunapartnerite endi tahet jõupingutusi teha. „See tähendab, et Euroopa Liidu rahaline tugi sõltub riigi konkreetsetest edusammudest,“ ütles Paet. Ta lisas, et ida- ja lõunanaabruspartnerlust ei tohi vastandada, sest peamine on siiski konkreetse riigi tegevus ja edusammud.

Põhja-Aafrikas valitsevast ebastabiilsest olukorrast tingitud immigratsiooni probleemidest, sealhulgas illegaalsest rändest kõneldes, rõhutasid välisministrid tagasivõtulepingute sõlmimise vajalikkust. „Oluline on ennekõike lõunanaabrite piiri-, rände ja varjupaigaküsimustega tegelevate institutsioonide võimekuse tõstmine ning võimalikult paljude riikidega Euroopa Liidu naabruses tagasivõtulepingute sõlmimine,“ sõnas välisminister Paet. Ta lisas, et Euroopasse pääsu ootab sadu tuhandeid inimesi ning EL peab aitama neid kohapeal, et vältida inimeste põgenemist Euroopasse.

Euroopa Liidu välisministrid toonitasid Põhja-Aafrika riikide majandusarengu edendamise tähtsust, sest madal majandusareng ja heaolu ebavõrdne jaotus on olnud üks olulisi rahutuste põhjusi. Paeti sõnul on kaubandus mõjus vahend Põhja-Aafrika riikide arengule kaasaaitamiseks. „Eesti pooldab tegutsemist kaubandusrežiimide edasise liberaliseerimise nimel. Samas tuleks see seada sõltuvusse iga konkreetse riigi edusammudest reformide elluviimisel,“ lausus välisminister. „Ka turismisektorit tuleks aidata selles piirkonnas arendada,“ lisas ta.

Ministrid jagasid seisukohta, et Euroopa Liidu ja Vahemere lõunakaldal asuvate riikide koostööd taastuvenergia ja energiajulgeoleku vallas on vaja arendada. „Energiaühenduse moodustamine oleks suur edasiminek antud riikide Euroopa Liidu energiaturuga liitumisel,“ ütles välisminister Paet.

 


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee
 

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee