Eesti
English По-русски

EL kehtestas täiendavad piiravad meetmed seoses olukorraga Liibüas

23.03.2011

Euroopa Liit võttis 23. märtsil vastu nõukogu otsuse nr 2011/178/ÜVJP, millega kehtestatakse täiendavad piiravad meetmed Liibüa suhtes selleks, et rakendada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1973 (2011). Otsusega kehtestatakse Liibüa suhtes lennukeeld, mis sisaldab järgmisi meetmeid:

  • liikmesriigid peavad vältima nende jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite lende Liibüa õhuruumi;
  • liikmesriigid ei tohi anda ühelegi Liibüas registreeritud õhusõidukile või õhusõidukile, mida omavad või käitavad Liibüa kodanikud või äriühingud luba oma territooriumilt õhku tõusta, oma territooriumil maanduda ega üle oma territooriumi lennata;
  • liikmesriigid ei tohi anda ühelegi õhusõidukile luba oma territooriumilt õhku tõusta, oma territooriumil maanduda või üle oma territooriumi lennata, kui on alust arvata, et õhusõidukis leidub esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport Liibüale on otsuse 2011/178/ÜVJP alusel keelatud, sealhulgas relvastatud palgasõdurite kättesaadavaks tegemine.

Lisaks peavad liikmesriikide kodanikud, isikud ja äriühingud ilmutama valvsust, kui nad on seotud äritegevusega Liibüas asuvate või Liibüa jurisdiktsiooni alla kuuluvate üksustega, nende nimel või juhtimisel tegutsevate isikute ja üksustega või nende isikute omandis või kontrolli all olevate üksustega, et vältida olukorda, kus äritegevus võib aidata kaasa vägivallale ja tsiviilisikute vastu jõu kasutamisele Liibüas.

Samuti lisatakse otsusega täiendavaid isikuid sisse- ja läbisõidupiirangute nimekirja ning kehtestatakse finantssanktsioon täiendavatele isikutele ja ettevõtetele. 

Nõukogu otsus avaldati Euroopa Liidu Teatajas 24. märtsil 2011: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:078:0024...


 

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee