Eesti
English По-русски

Eesti toetab Euroopa Nõukogu küberkuritegevusevastast võitlust

09.04.2011

Nr 119-E


Välisminister Urmas Paeti sõnul on küberruumi kuritarvitamine üleilmne probleem ning küberjulgeoleku kindlustamisel on võtmetähtsusega rahvusvaheline koostöö.

„Ainsaks toimivaks rahvusvaheliseks instrumendiks küberkuritegude ennetamisel ja tõkestamisel on Euroopa Nõukogu arvutikuritegevusvastane konventsioon,“ ütles Paet. „Eestile on oluline arvutikuritegevusvastase konventsiooni ideoloogia üleilmne levik ning sel eesmärgil oleme otsustanud 10 000 euroga toetada Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse vastast projekti,“ lisas ta.

Paeti sõnul tutvustatakse küberkuritegevuse vastase projektiga Euroopa Nõukogu arvutikuritegevusvastast konventsiooni kõikjal maailmas ning abistatakse riike sellega ühinemisel. „Isegi kui riik ei kavatse formaalselt konventsiooniga ühineda antakse talle õigusabi, et viia õigusaktid konventsiooniga vastavusse,“ lisas ta.

Käesoleva aasta 12.-13. aprillil tähistatakse Budapestis Euroopa Nõukogu arvutikuritegevusvastase konventsiooni 10. aastapäeva. Eesti oli 2004. aastal jõustunud konventsiooni ja selle lisaprotokolli väljatöötamist algatanud riikide hulgas. Tänaseks on konventsioon jõustunud 30 riigi suhtes.

Küberkuritegevuse vastase projekti algatamise kiitis Euroopa Nõukogu ministrite komitee heaks 2006. aastal. Projektil on kolm peamist tegevussuunda: riikidele abi osutamine konventsioonile tuginevate õigusaktide ettevalmistamisel, abi osutamine riikide õigussüsteemi tugevdamiseks küberkuritegevuse vastu võitlemisel ning õigustöötajate võimete arendamine rahvusvahelisel suhtlemisel nii tava- kui ka kriisiolukordades.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
533 66 159
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee