Eesti
English По-русски

Eesti toetab Kosovot riigi ülesehitamisel

30.05.2011

Nr 195-E

 

Välisminister Urmas Paet ütles täna Tallinnas kohtumisel Kosovo Euroopa integratsiooni ministri Vlora Citakuga, et Eesti toetab Kosovo jõupingutusi oma riigi ülesehitamisel, Euroopa Liidu suunal liikumisel ja rahvusvaheliste suhete arendamisel.

Paet ütles, Kosovole on antud selge Euroopa Liidu siht, kuid neil endil tuleb teha palju tööd, et arendada riigistruktuuri ja tugevdada õigussüsteemi. „Ilma tugeva ja toimiva õigusriigita ei saa Kosovo liikuda Euroopa Liidu suunas. Ka viisadialoogi alustamine Euroopa Liiduga vajab eelneva kodutöö ära tegemist. Eesti saab siin Kosovot aidata oma kogemusi ja ekspertiisi jagades,“ sõnas ta.

Eesti välisminister lisas, et Eesti on erinevate rahvusvaheliste missioonide ning kahepoolsete projektide raames panustanud demokraatliku, avatud majanduse, administratiivselt suutliku, inimõigusi järgiva ning toimiva kodanikuühiskonnaga Kosovo riigi arengusse.

Kosovo Euroopa integratsiooni minister Vlora Citaku andis välisminister Paetile ülevaate viimastest arengutest Kosovo sise- ja välispoliitikas, kevadel alanud Serbia-Kosovo dialoogist, mis peaks aitama kaasa mitmete sealsete igapäevaste teemade lahendamisele ning üldisest olukorrast Lääne-Balkanil. Samuti lisas Citaku, et Eesti on Kosovole heaks eeskujuks Euroopa Liidu suunalisel lõimumisel.

Paeti sõnul on Kosovo ja Serbia omavaheline koostöövõimaluste otsimine olulise tähtsusega nii Kosovo edasises arengus kui liikumises Euroopa Liidu suunas. Eraldi käsitleti kohtumisel ka Eesti toetust Kosovo arengule. Eestil ja Kosovol on head kahepoolsed suhted. Eesti tunnustas Kosovo iseseisvust 2008. aasta veebruaris. Eesti uus suursaadik Kosovos Eve-Külli Kala andis oma volikirjad üle selle aasta märtsis ja Eesti ootab hetkel Kosovo suursaadiku nimetamist.

Kosovos töötab praegu üle kümne Eesti eksperdi, kellest kaheksa on Euroopa Liidu tsiviilmissioonis EULEX-is, üks staabiohvitser KFOR-is ja paar erivaldkondade spetsialisti teistes rahvusvahelistes organisatsioonides.

Fotod: http://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee