Eesti
English По-русски

Välisministeerium toetab ÜRO tegevuse kaudu põlisrahvaste õigust enesemääramisele ja iseolemisele

14.06.2011

Nr 216-E

 

Välisministeerium eraldab ÜRO põlisrahvaste fondi, ÜRO põlisrahvaste kümmeaastaku fondi ja ÜRO põlisrahvaste foorumi tegevuse toetuseks 19 500 eurot.

ÜRO fondide ja foorumi tegevuse eesmärk on toetada põlisrahvaste majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning õigust enesemääramisele ja iseolemisele aitamaks kaasa nende keele, kultuuri ja identiteedi säilimisele.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on tänasel leinapäeval oluline mõelda sellele, et paljude põlisrahvaste, sealhulgas meie vennasrahvaste keel ja traditsioonid on väljasuremisohus. „Põlisrahvaste õiguste rikkumine maailma erinevais paigus paraku jätkub. Nende elud on ohus ning ellujäämisvõimalusi ja eluviise piiratakse erinevate seaduste ja tegevustega,“ märkis ta. Paet lisas, et Eesti jaoks on põlisrahvaste kestmisele kaasa aitamine ka ajalooliselt oluline. „Seda enam peaksime tänasel päeval mõtlema põlisrahvaste inimväärikuse ja inimõiguste kaitse kindlustamisele, kuna ka eestlaste ja eestluse kestma jäämist on püütud korduvalt murda,“ sõnas välisminister.

Eesti on toetanud ÜRO põlisrahvaste fondi ja ÜRO põlisrahvaste kümmeaastaku fondi tegevust alates 1996. aastast ning ÜRO põlisrahvaste foorumi tegevust alates 2006. aastast.

Põlisrahvaste fondi eesmärk on toetada põlisrahvaste organisatsioonide ja kogukondade osalemist erinevate selleteemaliste töögruppide töös. ÜRO põlisrahvaste II kümmeaastaku fond hõlmab endas põlisrahvaste foorumi töö rahastamist ning põlisrahvaste õiguste kaitseks läbiviidavaid projekte. Nimetatud fondide tegevus põlisrahvaste organisatsioonide võrgustike moodustumiseks ja põlisrahvaste toetamiseks on üldtunnustatud nii teiste panustavate riikide kui ka põlisrahvaste organisatsioonide poolt.

Põlisrahvaste foorum on nõuandva õigusega organ ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu juures. Foorumil on mandaat arutada põlisrahvaste majanduslikku ja sotsiaalset arengut, nende kultuuri-, hariduse-, tervisealaseid õigusi ning inimõigusi. Eesti esindaja on valitud põlisrahvaste foorumi liikmeks ajavahemikul 2011 – 2013.


 

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
533 66 159
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee