Eesti
English По-русски

Eesti välisminister ja Prantsusmaa Euroopa asjade minister arutasid olukorda Liibanonis

16.06.2011

Nr 217-E


Välisminister Urmas Paet tunnustas tänasel kohtumisel Tallinnas Prantsusmaa Euroopa asjade ministri Laurent Wauquiez´ga Eesti ja Prantsuse tihedat kaitsekoostööd. „Peagi kirjutatakse alla valitsustevaheline kaitsekoostöökokkulepe, Prantsusmaa osaleb juba kolmandat korda Eesti, Läti ja Leedu õhuturbes ning Eesti laevakaitsemeeskond osaleb alates maikuust Euroopa Liidu mereväeoperatsiooni ATALANTA raames Prantsuse laeval,“ ütles välisminister.

Paet avaldas Wauquiez´le tunnustust hea koostöö eest Liibanonis röövitud Eesti kodanike vabastamiseks.

Välisminister Paet väljendas heameelt, et Prantsusmaa esindab viisaesinduslepingu alusel Eestit väga mitmes riigis. „Prantsusmaa väljastab Eestisse reisimiseks viisasid kokku viieteistkümnes peamiselt Aafrika riigis, aga ka Aasia riikides, sealhulgas Liibanonis ning on sellega Eestit esindavate riikide seas esikohal,“ ütles välisminister.

Rääkides Euroopa Liidu naabruspoliitikast väljendas välisminister Paet veendumust, et tulenevalt partnerriikide vajadustest ja valmisolekust ning arvestades pöördelisi sündmusi Euroopa Liidu lõunanaabruses on vajalik ka naabruspoliitika uue olukorraga sobitada. „Uus lähenemine peab põhinema vastastikusel vastutusel ning vastama partnerriikide ambitsioonidele. Olulisim on edendada demokraatiat ja toetada majandusarengut,“ ütles välisminister Paet. „Tähtis on ka valdkondliku koostöö tõhustamine, näiteks energia alal ning regionaalselt idapartnerluse ja Vahemere Liidu tugevdamine,“ lisas ta.

Välisminister Paet ja Euroopa asjade minister Wauquiez rääkisid ka Euroopa Liidu laienemisest. Välisminister Paet avaldas lootust, et läbirääkimised Horvaatiaga jõuavad peagi lõpule. „See oleks positiivne signaal ka ülejäänud Lääne-Balkani riikidele,“ märkis välisminister. Paet lisas, et Eesti jaoks on oluline välispoliitilise dialoogi tugevdamine Türgiga.

Ministrid rääkisid kohtumisel ka IT-süsteemide agentuuri käivitamisest. Välisminister Paet tänas Prantsusmaad toetuse eest Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni vaatlejaliikmeks saamisel.


 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
533 66 159
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee