Eesti
English По-русски

Eesti ja Omaan huvituvad suhete tihendamisest

17.06.2011

Nr 218-E

 

Välisminister Urmas Paet kinnitas Tallinnas kohtumisel Omaani välisministeeriumi kantsleri Sayyid Badr Bin Hamad Al Busaidiga, et Eesti on huvitatud Omaaniga tihedamatest poliitilistest ja majanduslikest suhetest.

Välisminister Paeti sõnul pakub Omaan Eesti ettevõtjatele huvi IT ning energeetika alal. „Eesti ja Omaani koostöö info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas on juba hästi käivitunud. Näeme koostööpotentsiaali ka IT vallas arengumaade abistamisel,“ lausus Paet. Eesti suurim IT ettevõte Webmedia on aktiivselt tegev Omaanis. „Samuti soovime edendada koostööd gaasituru elavdamiseks. Praegu kasutatavate energiaallikatega võrreldes on Omaani gaas väga konkurentsivõimeline. Võimalused gaasitarnete mitmekesistamiseks pakuvad meile huvi ka seoses energiajulgeoleku ja varustuskindluse küsimustega,“ lisas välisminister Paet.

Omaani investorid ja ettevõtjad on Paeti sõnul teretulnud Eestisse. „Eesti on avatud majandusega maa. Madalad maksud, euro, modernne pangandussüsteem ja geograafiliselt hea asukoht on eelised võrreldes teiste liikmesmaadega ELi, aga ka Venemaa turule sisenemisel,“ lausus Paet.

Paeti sõnul on majandus- ja ärisuhete edendamiseks vaja küllaldast lepingulist baasi. „Loodame sõlmida Omaaniga investeeringute kaitse ja soodustamise lepingu ning majanduskoostöö memorandumi,“ ütles välisminister.

Eesti on välisminister Paeti sõnul avardanud oma diplomaatilist suhtlemist ning viimastel aastatel on oluliselt tihenenud ka suhted Pärsia lahe riikidega. „Kahepoolsete suhete, sealhulgas ärikontaktide edasiseks arendamiseks soovime määrata Omaani mitteresideeriva suursaadiku ning nimetada aukonsuli,“ lisas Paet.

Veel kõneldi kohtumisel viimastest arengutest Araabia poolsaarel, Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas.

Foto kohtumisest: http://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry

 
 

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
533 66 159
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee