Eesti
English По-русски

Välisministeeriumi eelinfo: 20.-26. juuni 2011

17.06.2011

20.06 osaleb välisminister Urmas Paet Luksemburgis toimuval Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel.
Välisasjade nõukogus räägivad ELi välispoliitikajuhid olukorrast Sudaanis, Lääne-Balkanil ja Valgevenes. Samuti kõneldakse Euroopa naabruspoliitika arengut ning viimaseid sündmuseid ELi lõunanaabruses ja Lähis-Ida rahuprotsessiga seonduvat.
Üldasjade nõukogus arutavad välisministrid järgmise eesistumiskolmiku - Poola, Taani ja Küprose - tööprogrammi. Olulisemad teemad on stabiilse, kasvu soodustava majanduskeskkonna tagamine, energia- ja kliimapoliitika, ELi eelarve ülevaatamine ja järgmine finantsperspektiiv, naabruspoliitika ning laienemine. Veel valmistavad välisministrid ette 23.-24. juunil toimuvat Euroopa Ülemkogu.

20.06 kohtub välisminister Urmas Paet Luksemburgis Ameerika Juudi Komitee välisasjade direktori Jason Isaacsoniga.

21.06 on välisminister Urmas Paet visiidil Liibanonis. Kavas on kohtumised Liibanoni juhtidega.

20.-24.06 toimub Viinis Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) tuumaohutuse alane ministrite kohtumine. Kohtumise teemaks on tuumaohutuse hindamine pärast Fukushima tuumaelektrijaama õnnetust ning tegevuse väljatöötamine tuumaelektrijaamade turvalisuse parandamiseks. Eesti delegatsiooni juhib Eesti suursaadik Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri juures Eve-Külli Kala.

20.-21.06 toimuvad Eesti ja Venemaa vahelised konsultatsioonid seoses Eesti-Venemaa vahelise riigipiiri ületamise läbilaskepunkte puudutava kokkuleppe muutmisega. Eesti delegatsiooni juhib välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Lauri Bambus.

 VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
533 66 159
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee