Eesti
English По-русски

Välisminister Urmas Paet: Euroopa Liidul on Afganistani julgeolekuvastutuse kindlustamisel tõsine roll

19.07.2011

Nr 253-E
 

Välisminister Urmas Paet ütles Brüsselis, et Euroopa Liit peab väga oluliseks üleminekuperioodi algust Afganistanis ning julgeolekuvastutuse üleandmist rahvusvaheliselt kogukonnalt Afganistani võimudele.

„Juulikuus alustatakse julgeolekuvastutuse üleandmist Afganistani julgeolekujõududele ning eesmärgiks on täielik üleandmine 2014. aasta lõpuks,“ selgitas välisminister Urmas Paet. „Seoses sellega kavandab Euroopa Liit pikemaajalist kohalolekustrateegiat Afganistanis, et kinnitada Afganistani valitsusele ja rahvale rahvusvaheliste partnerite toetuse jätkumist ka pärast 2014. aastat,“ rääkis ta.

Paeti hinnangul peab Euroopa Liidu tegevus Afganistanis väljenduma Euroopa Liidu prioriteetide seas. „Euroopa Liit toetab Afganistani arenemist ning on ette valmistamas oma samme nii üleminekuajaks kui pärast seda,“ ütles Paet. „Afganistani valitsusele ja tema partneritele NATO-le ja ÜRO-le tuleb anda kindel sõnum, et Euroopa Liit kavandab pikaajalist Afganistani toetamist,“ märkis ta.

Eesti välisministri sõnul tuleb tagada Afganistani võimude suurem vastutus tsiviilsektoris ning EL-i tegevus suunata sellistele teemadele nagu administratiivne suutlikkus provintsides ja tsiviilpolitsei arendamine. „Afgaanid peavad ise leidma lahendused oma poliitilistele probleemidele,“ lausus Paet. „Euroopa Liidu osaks jääb reformide toetamine valitsusasutuste, õigusriigi ja inimõiguste valdkonnas,“ lisas ta.

EL-i välisministrid kinnitasid eile Brüsselis ka valmidust uue Euroopa Liidu - Afganistani lepingu läbirääkimisteks, mis oleks aluseks tulevasele partnerlusele.

Arengutega Afganistanis ning laiemalt kogu regioonis on tihedalt seotud julgeolekuolukord Pakistanis. ”Eesti toetab igati Euroopa Liidu ja Pakistani suhete süvendamist ning EL-i rolli suurendamist stabiilse Pakistani arengutele kaasaaitamises,” ütles välisminister Paet. Tema hinnangul tuleb Pakistani majanduse edendamiseks tihendada kaubandussidemeid ning Eesti peab oluliseks edasiminekut Euroopa Liidu ja Pakistani vahelise koostööplaaniga.


Lähem info:
Helen Ennok, Eesti EL-i esinduse pressiesindaja
+32 474 98 16 57
 


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee