Eesti
English По-русски

ELi välisministrid rõhutasid rahumeelsete lahenduste olulisust Liibüas ja Lähis-Idas

03.09.2011

Nr 284-E

Euroopa Liidu välisministrid arutasid kohtumisel Poolas Sopotis viimaseid arenguid Liibüas ja Lähis-Idas.

Välisministrid leidsid, et Liibüas on vajalik saavutada võimu ja valitsemise tegelik ülevõtmine rahvusliku üleminekunõukogu poolt ja demokraatliku protsessi alustamine. Eesti välisminister Urmas Paeti sõnul on oluline kehtestada Liibüas püsiv rahu. „NATO operatsioon ja ÜRO juhitav rahvusvaheline panustamine Liibüas peab jätkuma nii kaua, kui rahu kinnistamiseks on vaja. Samas saavad üleminekut juhtida vaid liibüalased ise,“ ütles ta. Paeti sõnul saab Euroopa Liit Liibüa ülesehituse toetamises keskenduda humanitaarküsimuste lahendamisele, julgeolekusektori reformidele, mis puudutab politsei ja piirivalve reformi ning illegaalsete relvade vähendamist. Samuti saab EL panustada majandusarengusse ja õigusriigi loomisse Liibüas,“ lisas Paet.

Lisaks arutasid välisministrid Lähis-Ida rahuprotsessiga seonduvat. Välisminister Urmas Paet rõhutas, et Iisrael ja Palestiina peavad taastama omavahelised kõnelused. „Oluline on leida ühine keel kõneluste alustamiseks ja läbirääkimiste teemade osas,“ lisas ta.

Kõneldes arengutest Süürias leidsid Euroopa Liidu välisministrid, et sealsed võimud peavad koheselt lõpetama meeleavaldajate vastu suunatud vägivalla. Välisminister Paet lisas, et Süüria peab alustama reaalseid poliitilisi reforme, mis arvestaks Süüria rahva vajadusi ja nõudmisi. „Euroopa Liit on järjest laiendanud Süüria-vastaseid sanktsioone. Süüria riigisisene dialoog peab kaasama kõiki ühiskonnagruppe ja oluline on ka vähemuste kaitse tagamine. EL jälgib sealseid arenguid ja on valmis opositsiooni nõustama,“ sõnas ta.

Väliminister Urmas Paet võtab osa Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikust kohtumisest Sopotis. EL-i välisministrite mitteametlikud Gymnichi kohtumised toimuvad kaks korda aastas – märtsis ja septembris. Kohtumine on nime saanud Bonni lähedal asuva Gymnichi lossi järgi, kus toimus esimene sarnane kokkusaamine.

 
VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALTUS
637 7654
5111528
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee