Eesti
English По-русски

Välisminister Urmas Paet: Eesti panustab tõsiselt rahvusvahelise kriminaalkohtu töösse

23.09.2011

Nr 307-E


Välisminister Urmas Paet ütles eile New Yorgis rahvusvahelise kriminaalkohtu (International Criminal Court, ICC) teemalisel kohtumisel, et kohtu loomist võib pidada viimaste kümnendite üheks suuremaks läbimurdeks rahvusvahelises õiguses. „Kriminaalkohus on vahend hoidmaks ära raskeid inimõiguste rikkumisi, rajamaks alus jätkusuutlikule rahule, edendamaks konfliktis kannatanud ühiskondade leppimist ja nende ülesehitamist,“ ütles Paet.

Eesti välisminister märkis, et niinimetatud Araabia kevade sündmuste taustal on vajadus rahvusvahelise kriminaalõigusmõistmise ja eriti rahvusvahelise kriminaalkohtu järgi taas kord selgelt tõusetunud. „Kui ajaloos on mitmel puhul loodud ajutisi rahvusvahelisi tribunale, näiteks Jugoslaavias ja Ruandas toime pandud kuritegude üle õiguse mõistmiseks, siis nüüd on olemas toimiv rahvusvahelisel kokkuleppel põhinev alaline kohus,“ märkis ta.

Paeti sõnul on Eesti olnud kohtu töö aktiivne toetaja algusest peale. „Eesti on toetanud kohtu rolli kindlustamist ning järgmisel kolmel aastal soovib Eesti veelgi enam sellele kaasa aidata, kuna oleme esitanud endise suursaadiku ÜRO juures Tiina Intelmanni kandidatuuri selleks ajavahemikuks ICC 118 liikmesriigist koosneva assamblee presidendi kohale,“ ütles ta. Paet lisas, et Intelmanni kandidatuur sellele ametikohale on plaanis kinnitada käesoleva aasta detsembris. „Poliitiline toetus on hädavajalik kohtu tõhusaks toimimiseks näiteks vahistamiskäskude täitmisel ja kohtu ülemaailmse kehtivuse saavutamisel,“ ütles ta.

 

* ICC jurisdiktsiooni alla kuuluvad genotsiid, inimsusevastased kuriteod ning sõjakuriteod. ICC alustab menetlust, kui siseriiklikud kohtud ei ole võimelised või ei soovi nende kuritegude toimepanijaid vastutusele võtta. Kohus võib menetlust alustada ka ÜRO julgeolekunõukogu soovil. Vastavalt eelmisel aastal Ugandas Rooma statuudi ülevaatekonverentsil tehtud otsusele saab kohus alates 2017. aastast menetleda ka agressioonikuritegusid. Rahvusvaheline kriminaalkohus tegutseb Haagis. Kohtu 18 kohtunikku ja prokurör valitakse osalisriikide poolt.

 

 


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
533 66 159
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee