Eesti
English По-русски

Eesti aitab Lõuna-Sudaani elanikel igapäevaelu juurde tagasi pöörduda

28.09.2011

Nr 315–E

Välisministeerium vastab ÜRO ühisele humanitaarabipalvele ning toetab 50 000 euroga ÜRO põgenike ülemkomissari büroo (UNHCR) jõupingutusi Lõuna-Sudaanis elanike toiduga varustatuse parandamisel ning majanduslike võimaluste suurendamisel, eriti naiste seas. Summa eraldatakse välisministeeriumi eelarves humanitaarabiks ettenähtud vahenditest.

loe edasi

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee