Eesti
English По-русски

Suursaadik Kokk: Eesti aktiivsus UNESCOs on viimastel aastatel oluliselt kasvanud

31.10.2011

Nr 345-E


Eesti suursaadik UNESCO juures Marten Kokk rõhutas täna Pariisis UNESCO 36. peakonverentsi raames peetud sõnavõtus, et Eesti on UNESCO liige olnud juba 20 aastat ja selle aja jooksul on meie koostöö organisatsiooniga järjest tihedamaks muutunud.

Suursaadik Koka sõnul on Eesti viimastel aastatel kuulunud UNESCO valitsustevahelisse vaimse kultuuripärandi kaitse komiteesse ja praegu oleme Maailmapärandi komitee liige. „Selle peakonverentsi ajal kuulub Eesti esmakordselt juriidilise komitee koosseisu ja kandideerib järgmiseks neljaks aastaks UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär“ rahvusvahelise koordinatsiooninõukogu liikmeks,“ ütles Kokk.

Samuti tähtsustab Eesti suursaadik Koka sõnul koostööd UNESCOga inimõiguste ja demokraatia kaitsel maailmas ning hariduse, kultuuripärandi ja teaduse edendamisel. „Eesti tunnustab ka UNESCO peadirektori Irina Bokova poolt läbiviidavaid reforme, mis muudavad UNESCO kaasaegsemaks ja efektiivsemaks organisatsiooniks,“ ütles ta. Samuti rõhutas suursaadik, et Eesti peab tähtsaks ka UNESCO Maailmapärandi Komitee tegevuse politiseerimise vastu võitlemist. „UNESCO Maailmapärandi Komitee tegevus peab olema apoliitiline,“ märkis Kokk.

----

ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) on loodud riikidevahelise koostöö ja teabevahetuse edendamiseks hariduse, teaduse ning kultuuri valdkonnas. UNESCO põhikirja allkirjastasid 37 riiki 16. novembril 1945. aastal Londonis ning see jõustus 4. novembril 1946. aastal. Organisatsioonil on hetkel 193 liikmesriiki. UNESCO peakorter asub Pariisis.

Eesti sai UNESCO liikmeks 14. oktoobril 1991. aastal. Eestist on UNESCO maailmapärandi nimekirjas alates 1997. aastast Tallinna vanalinn ja alates 2005. aastast kümne riigi koostöös esitatud Struve meridiaanikaare säilinud rajatised. 2009. aasta juulis kanti UNESCO maailmamälu programmi Balti keti sündmused. Vaimse kultuuripärandi nimekirja on kantud Seto leelolaulud, Eesti, Läti ja Leedu laulu- ning tantsupidude traditsioon ja Kihnu kultuuriruum.

Kahe aasta tagant toimuv peakonverents on UNESCO kõrgeim organ, mis kujundab organisatsiooni poliitika ning võtab vastu soovitusi, deklaratsioone ja konventsioone. Peakonverentsil määratakse kindlaks järgmiste aastate töösuunad, konkreetne programm ning eelarve. Peakonverentsil valitakse esindajad täitevkogusse ja teistesse organisatsiooni valitavatesse organitesse.
 

Suursaadiku kõne: http://www.vm.ee/?q=en/node/12860

Rohkem infot UNESCO kohta: http://www.unesco.org
 

Foto: http://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/6299064690/in/photostream 

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
513 8689
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee