Eesti
English По-русски

Eesti toetab infrastruktuuri arendamist Euroopa Liidu naabrusriikides

18.11.2011

Nr 372-E
 

Eesti soovib Euroopa Naabruse Investeerimisrahastu sihtfondi kaudu tugevdada Euroopa Liidu ja tema naabrite infrastruktuuri vastastikust seotust veonduse ja energia valdkonnas ning tegelda keskkonnaprobleemide lahendamisega.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Euroopa Liidu partnerriigid igati huvitatud fondi rahade kasutamisest. Senised olulisemad naabrusrahastu projektid on olnud elektri ülekande- ja jaotusvõrgu infrastruktuuri parandamine Ukrainas, Moldovas ja Gruusias. „Plaanis on toetada ka Lõuna-Kaukaasia riikide jäätmemajanduse käitlemise süsteemi välja ehitamist. Samuti Tbilisi raudteesõlme ümberpaigutamist linna keskelt linna piirile, mis aitab vähendada müra- ja õhusaastet ning tagab kiirema ja efektiivsema raudteetransiidiühenduse,“ ütles Paet.

loe edasi

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee