Eesti
English По-русски

Konkurss Tallinnas tööd alustavasse IT agentuuri

29.11.2011

Euroopa Liidu lippEuroopa Komisjon on alustanud värbamist 2012. aastal Tallinnas tööd alustavasse sisejulgeoleku valdkonna IT agentuuri (ametliku nimega: Amet õigusel, vabadusel ja turvalisusel põhineva ala suuremahuliste IT süsteemide operatiivjuhtimiseks).
Kandideerima on oodatud kõik EL kodanikud, asukohamaalt kandideerijatel eeliseid ei ole.

Euroopa Komisjoni siseasjade peadirektoraat (DG HOME) korraldab Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) tehnilise abiga valikumenetlused järgmiste kategooriate ajutiste töötajate leidmiseks:

  • juhatajad (palgaastmed AD 10 ja AD 12), töökohad Tallinnas ja Strasbourgis
  • IT-spetsialistid (palgaastmed AD 5, AD 7 ja AD 9), töökohad Strasbourgis
  • turvaspetsialistid (palgaastmed AD 5 ja AD 7), töökohad Strasbourgis
  • IT-abi- ja tugitöötajad (palgaastmed AST 3 ja AST 5), töökohad Strasbourgis ja Tallinnas

Kõikide ametikohtade puhul on kandideerimise eelduseks väga hea inglise keele oskus.Täpsemad nõuded haridus-, töötamis- ja juhtimiskogemuste kohta on toodud konkursikuulutustes.

Kandideerimine toimub EPSO elektroonilises keskkonnas, mida on kirjeldatud konkursikuulutuses. Soovitame ametikoha nõudmistega eelnevalt väga hoolikalt tutvuda ja enne kandideerimist veenduda, et kõik nõuded oleksid täidetud. Samuti on äärmiselt oluline täita kõik dokumentide vorminõuded, mis on kirjas EPSO kodulehel.

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg (EPSO kodulehe vahendusel) on 21. detsember 2011 kell 12.00 (Brüsseli aeg).

Need kandideerijad, kes jõuavad dokumendivoorust edasi, võiksid endast märku anda aadressil  karin.rannu@mfa.ee, et saaksime vajadusel abistada vestlusvoorudeks ettevalmistamisel.

Taustaks

IT agentuur on vastutav teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II), viisainfosüsteemi (VIS) ja Eurodaci operatiivjuhtimise eest. Tulevikus võivad agentuuri vastutusalasse lisanduda veel muude vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide ettevalmistamine, väljatöötamine ja operatiivjuhtimine.

Agentuuri põhiülesanneteks on tagada suuremahuliste IT-süsteemide tõhus, turvaline ja pidev toimimine, nende tulemuslik haldamine, teenuste kvaliteet, andmekaitse ning andmete füüsiline julgeolek.
Agentuuri asukoht on Eestis Tallinnas. Arendamise ja operatiivjuhtimisega seotud ülesandeid täidetakse Prantsusmaal Strasbourgis. Varurajatis, mis on võimeline tagama suuremahulise IT-süsteemi toimimise selle tõrke korral, luuakse Austrias Sankt Johann im Pongaus.
Kokku hakkab agentuuris tööle ligikaudu 45 ametnikku Tallinnas ning 75 ametnikku Strasbourgis. Austriasse kohapeal töötavat personali ette nähtud pole.
Agentuur alustab tööd 1. detsembril 2012.
Vaata ka IT agentuuri loomise määrust - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:286:FULL:ET:PDF

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee