Eesti
English По-русски

Eesti toetab arenguabi killustatuse vähendamist

06.12.2011

Nr 388-E
 

29.11 - 1.12 toimus Busani linnas Lõuna-Koreas 4. kõrgetasemeline arenguabi tõhususe rahvusvaheline foorum ("Building a New Global Partnership for Effective Development Cooperation"). Eesti delegatsiooni juhtis välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö asekantsler Väino Reinart.

Eesti toetab aktiivselt Euroopa Liidu riikide kokkulepet hakata ellu viima arenguabi ühisprogrammeerimist arengukoostöö sihtriikides - sealjuures ka Eesti arengukoostöö prioriteetriikides - et vähendada arenguabi killustatust ning töötada koordineeritult sihtriigi valitsuse ja teiste doonorriikidega. Samuti peab Eesti oluliseks arenguabi läbipaistvust ning andmete avalikku kättesaamist. Abi läbipaistvuse suurendamise elluviimiseks ühines Eesti Busanis Maailmapanga Avatud Abi Partnerluse initsiatiiviga (www.openaidmap.org).

Eesti ühines Busani kõrgetasemelisel abitõhususe foorumi lõppdokumendiga, mis rõhutab arengukoostöö sihtriigi rolli oma arenguprotsessi määramisel, doonorite koordineerimisel ning parlamentide, valitsusväliste organisatsioonide ja erasektori kaasamisel. Ühtsetest põhimõtetest lähtuv ja laiapõhjaline koostöö kõikide arengukoostöö osaliste vahel loob parima võimaluse jõuda arenguriigis jätkusuutlike tulemusteni ning arenguabist välja kasvamiseni.

Busanis tõsteti erilisele kohale ka erasektori edendamise ja naiste suurema kaasamise tähtsust riikide vaesusest väljatulemisel. Foorumil pöörati eraldi tähelepanu ka konfliktijärgsetele ja haavatavatele riikidele ning nende võimalustele jõuda arengupartnerite toel stabiilsesse olukorda.

Arenguabi tõhususe foorumitel lepitakse kokku ühised põhimõtted, kuidas arenguabi aitaks arenguriigil jõuda parimal moel jätkusuutliku arenguni. Busani foorumil tehti kokkuvõtteid eelnevate foorumite Pariisi ja Accra kokkulepete tulemustest ning jõuti muutunud olukorrale kohandatud kokkulepeteni, mis kaasavad lisaks valitsustele ja valitsusvälistele organisatsioonidele esmakordselt ka arengukoostöö maastikule muutusi toonud uued doonorid ja erasektori. Uuteks doonoriteks loetakse riike, mis on väljumas arenguabi sihtriigist nagu Hiina, Brasiilia, Mehhiko, Lõuna-Aafrika, kes on jagavad oma kogemusi ja teadmisi teistele sarnaste arenguprobleemide käes olevatele riikidele.

Eesti ühines Pariisis 2. arenguabi tõhususe foorumi Pariisi deklaratsiooniga ning 3. arenguabi tõhususe foorumi Accra tegevuskavaga 2008. aastal ning sai OECD Arengukoostöö komitee (DAC) vaatlejaks 2011. aastal.

 


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee