Eesti
English По-русски

Välisminister Urmas Paet: Eesti toetab Euroopa Liidu kandidaatriigi staatust Serbiale ja liitumiskõneluste alustamist Montenegroga

06.12.2011

Nr 396-E


Välisminister Urmas Paet ütles Brüsselis Euroopa Liidu välis- ja Euroopa asjade ministrite kohtumisel, et Eesti toetab Serbiale Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse andmist, liitumiskõneluste alustamist Montenegroga, liitumiskõneluste jätkamist Islandi ja Türgiga ning liitumiskõneluste alustamist ka Makedooniaga*. Samuti tuleb astuda samme Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovo lähendamiseks Euroopa Liidule.

„Meile on oluline usaldusväärne laienemispoliitika, mis pakub kriteeriumite täitmisel kandidaatriikidele liitumisperspektiivi ning kus iga kandidaatriiki hinnatakse objektiivselt vastavalt tema edusammudele, ütles Paet.

Oktoobris avaldas Euroopa Komisjon laienemise eduaruanded, kus hindab riikide edusamme ja vajakajäämisi aasta jooksul Horvaatia, Türgi, Islandi, Makedoonia, Montenegro, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovo kohta. Paeti sõnul tegi komisjon koos eduaruannetega avaldatud arvamuses Serbia liitumisavalduse kohta ettepaneku anda Serbiale kandidaatriigi staatus.

„Eesti toetab Serbiaga ka liitumisläbirääkimiste alustamist,“ märkis Paet. „Eesti toetab ka Euroopa Komisjoni ettepanekut alustada liitumisläbirääkimisi Montenegroga, kuna Montenegro on täitnud komisjoni seatud eesmärgid, ning samuti Makedooniaga,“ lisas ta.

Paeti hinnangul sõltuvad Bosnia ja Hertsegoviina ning Albaania võimalused Euroopa Liiduga lõimumisel edasi liikuda riikide poliitilisest suutlikkusest teha selleks vajalikke reforme. „Kosovole tuleb aga tagada selge Euroopa Liidu perspektiiv,“ rõhutas Eesti välisminister. „Seetõttu toetame viisadialoogi alustamist Kosovoga ning võimaluste leidmist kaubandus- ja raamlepingu sõlmimiseks,“ lausus ta.

Nõukogu valmistas ette ka 12. detsembri liitumiskonverentsi Islandiga. „Islandi liitumisläbirääkimiste jõudsa edenemisega oleme väga rahul,“ sõnas Paet. „Türgi liitumisprotsessi edasiviimiseks toetab Eesti tugevalt Euroopa Komisjoni kavatsust positiivseks tegevuskavaks Euroopa Liidu – Türgi suhetes, mis hõlmaks ühiste huvidega valdkondi ning oleks liitumisläbirääkimiste täienduseks,“ rääkis ta. „Peame eriti oluliseks välispoliitika dialoogi Türgiga, koostööd terrorismivastases võitluses ja energeetikas ning dialoogi viisade, liikuvuse ja rände teemal,“ lisas välisminister.

Koos eduaruannetega esitas Euroopa Komisjon ka positiivse arvamuse Horvaatia ühinemise kohta Euroopa Liiduga ning Horvaatia ühinemislepingu allkirjastamine on nüüdseks plaanitud Euroopa Ülemkogul 9. detsembril 2011. Eduka ratifitseerimisprotsessi järgselt peaks Horvaatiast saama Euroopa Liidu liige 1. juulil 2013.

 

 

Lähem info:
Helen Ennok, Eesti EL-i esinduse pressiesindaja
+32 474 98 16 57

 


* Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia

 

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee