Eesti
English По-русски

Toetus Euroopa Liidu ühisele müügiõigusele kasvab

14.12.2011

Nr 413-E

Peame väga positiivseks, et üha rohkem Euroopa Liidu liikmesriike on asunud toetama Euroopa ühtse müügiõiguse loomist, ütles Eestit tänasel justiitsküsimuste nõukogul Brüsselis esindanud suursaadik Euroopa Liidu juures Matti Maasikas.

Eesti hinnangul ei saa selle algatuse mõju ühtse Euroopa Liidu siseturu arendamisele alahinnata, seda eriti praeguse majanduskriisi tingimustes, märkis Maasikas. Tema sõnul on teisedki liikmesriigid hakanud nägema ühise müügiõiguse positiivseid aspekte ja et selle eelnõuga on vaja edasi minna. „Ühine müügiõigus on üks Eesti prioriteete ning kutsume kõiki konstruktiivsele ja sisukale koostööle,“ lisas ta.

Eelnõu eesmärgiks on ühtlustada siseturu toimimist ja kõrvaldada takistused piirüleseks kauplemiseks, mis tulenevad liikmesriikide erinevast lepinguõigusest. Eelnõu vastuvõtmisel väheneb ettevõtjate halduskoormus, sest enam ei pea tutvuma kõigi eri liikmesriikide võlaõiguse eripäradega ning sellest tulenevalt on tarbija jaoks oodata suuremat kaupade ja teenuste pakkumist ning loodetavasti ka madalamat hinda. Euroopa müügiõigus on Eesti arvates kindlasti üks loodava digitaalse siseturu alustalasid.

Nõukogu võttis vastu ka üldise lähenemisviisi nn pärimise määruse ning Euroopa uurimismääruse ja kuriteoohvrite õiguste kaitse direktiivide suhtes. Pärimismääruse eesmärgiks on piiriüleste pärimismenetluste ja pärimisvaidluste lihtsustamine, Euroopa uurimismääruse direktiiv lihtsustab kriminaalmenetluse läbiviimiseks vajalike tõendite hankimist teisest liikmesriigist ning kuriteoohvrite kaitse direktiiv kehtestab üle-euroopalised miinimumstandardid tagamaks ohvrite õigused, neile pakutava toetuse ja kaitse.


Lähem info:
Helen Ennok, Eesti EL-i esinduse pressiesindaja
+32 474 98 16 57

 

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee