Eesti
English По-русски

Eesti aitab Helmandi provintsi tervishoiuvaldkonda üles ehitada

19.12.2011

Nr 418-E

Välisministeerium toetab Afganistani Lashkar Gah linna tervishoiutöötajate koolituskeskuse sisustamist ja laiemalt Afganistani Helmandi provintsi tervishoiussektori arendamist.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Afganistani ülesehitamiseks jätkuvalt vajalik rahvusvahelise kogukonna pühendumus ja toetus. Sõjalise panuse kõrval vajab Afganistani ka arenguabi, et saavutada olukord, kus afgaanid saaksid ise oma riigiga hakkama ning ei sõltuks enam doonorriikide abist. „Afganistan vajab rahvusvahelise üldsuse toetust ja Eesti panus selle maailma ühe vaeseima riigi abistamiseks on igati oodatud,“ ütles Paet.

Välisminister märkis, et Afganistani arengukoostöös oleme viimastel aastatel keskendunud Helmandi provintsi tervishoiusektori arendamisele. „Üks oluline valupunkt Helmandis on kvalifitseeritud meditsiinipersonali vähesus. Seetõttu panustab Eesti Lashkar Gah linnas asuva tervishoiualase koolituskeskuse sisustamisse. Koolituskeskus annab hea eelduse hapra tervishoiusüsteemi tugevdamiseks ja aitab seeläbi otseselt parendada ka Helmandi provintsi elanike olukorda,“ märkis Paet.

Samuti eraldab välisministeerium raha Afganistani ülesehituse usaldusrahastusse (ARTF). Välisminister Paeti sõnul on rahastu toel rajatud üle 800 uue kooli ja väljaõppe saanud üle 45 000 õpetaja. Maapiirkondades on taastatud rohkem kui 3000 km autoteid ja suurt rõhku on pandud ka riigi energiavarustussüsteemide renoveerimisele. „Rahastu kaudu toetatakse otseselt ka Eesti jaoks prioriteetse Helmandi provintsi tervishoiusektori arengut,“ lisas ta.

Välisministeerium toetab Afganistani tervishoiuvaldkonna arendamist eraldades 65 000 USA dollarit Ühendkuningriigi Konfliktifondi (the Conflict Pool) Lashkar Gah’s asuva tervishoiutöötajate koolituskeskuse sisustamiseks ja 225 000 eurot Maailmapanga poolt hallatavasse Afganistani ülesehituse usaldusrahastusse (Afghanistan Reconstruction Trust Fund - ARTF).


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
513 8689
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee