Eesti
English По-русски

Välisminister Urmas Paet: Eesti ja Prantsusmaa suhted on oluliselt tihenenud

21.12.2011

Nr 420-E
 


Välisminister Urmas Paet rõhutas eile Pariisis kohtumisel oma Prantsusmaa kolleegi välisminister Alain Juppéga, et Eesti ja Prantsusmaa suhted on viimasel aastal oluliselt tihenenud. Välisministrid arutasid kohtumisel kahepoolset poliitilist, julgeoleku- ja kultuurialast koostööd ning ka ühiseid huvisid Euroopa Liidus ja NATOs. Ka on viimastel aastatel suurenenud Prantsusmaa ettevõtjate huvi ning investeeringud Eestisse.

Paet tõi esile edukat koostööd Prantsusmaaga Liibanonis röövitud Eesti kodanike päästmisel ning Euroopa Liidu piraatlusevastases ATALANTA operatsioonis. „Eesti laevakaitsemeeskond osaleb alates maikuust Euroopa Liidu mereväeoperatsiooni ATALANTA raames Prantsuse laeval,“ ütles välisminister.

Välisminister Urmas Paet rõhutas, et valitsustevahelise kaitsekoostöö leping annab võimaluse mahukalt ja aktiivselt arendada Eesti-Prantsuse kaitsealaseid suhteid. „Lisaks väga heale kahepoolsele kaitsekoostööle on Eestil ja Prantsusmaal väga sarnased huvid NATOs. Ka on Prantsusmaa kolm korda teostanud Eesti, Läti ja Leedu õhuturvet ning soovime õhuturbeoperatsiooni jätkumist ka tulevikus,“ lisas ta.

Ministrid leidsid, et küberkaitse osas tuleks tegevust NATOs tõhustada. „Küberkaitse peab saama osaks igapäevasest NATO tegevusest – eelhoiatusest, operatiivplaneerimisest, võimearendusest jne,“ sõnas välisminister Paet ning kutsus Prantsusmaad liituma Tallinnas asuva NATO küberkaitse oivakeskusega.

Välisminister Paeti sõnul on idapartnerite võimalikult tihedaks lõimumiseks ja koostööks ELiga vaja nii idapartnerite jätkuvaid pingutusi, aga ka ELi avatust ja toetust. „Praegu on oluline assotsiatsiooniprotsessi jätkumine, sealhulgas assotsieerimislepingu läbirääkimiste lõpetamine Ukrainaga, laiaulatusliku vabakaubanduslepingu läbirääkimiste alustamine Moldova ja Georgiaga. Samuti tuleb liikuda edasi mobiilsuse, viisalihtsustuse ja viisaliberaliseerimisega,“ lisas Paet. Eesti idapartnerluse keskus keskendub idapartnerite haldussuutlikkuse tõstmisele.

Välisminister Paet tänas Prantsusmaad toetuse eest Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni vaatlejaliikmeks saamisel. “Eesti ja frankofoonse kultuuriruumi vahel on arenenud mitmeid kultuurilisi puutepunkte. Peame oluliseks võimalikult tihedat rahvusvahelist integratsiooni, sealhulgas kontakte prantsusekeelse kultuuriruumi riikidega,“ ütles ta. Käesoleva aasta oktoobris ja novembris toimus Pariisis ja linna ümbruses Eesti läbi aegade suurim kultuurifestival „Estonie-Tonique“.

Veel kõneleti kohtumisel olukorrast Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas ning Euroopa majanduse ja euroga seotud küsimustest.


Foto: http://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/6544212185/in/pho...

 

 

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee