Eesti
English По-русски

Eesti aitab Georgial naistevastase vägivallaga võidelda

27.12.2011

Nr 422-E

Välisministeerium toetab 55 000 euroga ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) kaudu Georgia sisepõgenikest naiste vastase seksuaal- ja perevägivalla vähendamist.

UNHCRi ja tema partnerite analüüside kohaselt on naistevastane vägivald Georgias levinud ja seda eriti sisepõgenike vastu. Välisminister Urmas Paeti sõnul on Georgia valitsus astunud samme koostöös ÜRO ja kohalike valitsusväliste organisatsioonidega naistevastase vägivalla küsimustega tegelemisel. „Meie Georgia partnerid on avaldanud soovi teha koostööd selle probleemi lahendamiseks. Eesti on ka varem oma kahepoolses arengukoostöös Georgia perevägivalla vastast võitlust toetanud,“ sõnas välisminister Paet.

ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti projekti eesmärk on nõustada 2012. aasta jooksul umbes 700 perevägivalla ohvrit, korraldada 14 teavitusüritust ja 8 infopäeva, pakkuda õigusabi teenust 192-le perevägivalla ohvrile või nende peredele ning pakkuda turvakodu teenust 160-le abivajajale.

UNHCR tegevuste eesmärk on Georgia sisepõgenike ja Abhaasia lääneosa elanike abistamine. Kui ülejäänud Georgias on perevägivalla vastaseid tegevusi võimalik teostada ka kohalike organisatsioonide kaudu, siis Abhaasias on antud tegevus võimalik vaid UNHCRi ja tema partnerorganisatsioonide kaudu.

Perevägivalla vastu võitlemine on Eesti jaoks Georgia-suunalise arengukoostööprogrammi 2012-2015 üks prioriteetseid teemasid.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee