Eesti
English По-русски

Uus Euroopa Liidu eelarve peab tõstma ELi konkurentsivõimet

27.01.2012

Nr 20-E
 

Tänasel Euroopa Liidu üldasjade nõukogul Brüsselis vaieldi järgmise Euroopa Liidu eelarveraamistiku (2014–2020) põhimõtete üle. Välis- ja Euroopa asjade ministrid leidsid, et uue eelarvega tuleb panustada majanduskasvu ja konkurentsivõimesse.

Eestit nõukogul esindanud suursaadik Euroopa Liidu juures Matti Maasikas ütles, et Eesti näeb Euroopa Liidu eelarvet eelkõige investeeringute eelarvena, kuna halduskulude osakaal moodustab sellest väga väikese osa. „Seepärast peame leidma tasakaalu liikmesriikide kokkuhoiuvajaduse ja Euroopa Liidu poliitikate elluviimiseks vajalike vahendite vahel,“ sõnas Maasikas. Suursaadik lisas, et järgmise ELi eelarveraamistiku peaeesmärk peaks olema suurendada Euroopa Liidu konkurentsivõimet, seega toetada Euroopa 2020 (majanduskasvu ja tööhõive) strateegia tulevikkuvaatavaid algatusi ja eesmärke.

loe edasi

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee