Eesti
English По-русски

Eesti suutlikkus humanitaar- ja arenguabi anda on kasvanud

02.02.2012

Nr 24-E

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava 2006-2010 täitmise lõpparuande. Välisminister Urmas Paeti sõnul toetas Eesti kahepoolse koostöö raames sel ajavahemikul kõige enam Gruusiat, Afganistani, Ukrainat ja Moldovat. „Need neli on Eesti arengukoostöö prioriteetriigid ka uues 2011 – 2015 arengukoostöö arengukavas, kuid Eesti on toetanud arengukoostööprojekte ka paljudes teistes riikides, näiteks Valgevenes, Lõuna-Kaukaasias, Lääne-Balkanil ning Kesk-Aasia riikides,“ märkis ta.

Paeti sõnul on kasvanud ka Eesti suutlikkus humanitaarabi anda ning seeläbi on saavutatud rahvusvaheline tunnustus ja nähtavus. „Edaspidi võiks Eesti senisest rohkem tähelepanu pöörata arengumaade katastroofideks valmisoleku suurendamisele. Samuti on otstarbekas hoida Eesti päästemeeskonna võimekus vähemalt praegusel heal tasemel,“ lisas ta.

Paeti sõnul on Eesti kahepoolse arenguabi andmisel panustanud valdkondadesse, kus Eesti on saanud oma reformikogemust ning heade valitsemistavade juurutamise kogemust partnerriikidele võimalikult tulemuslikult jagada. „Nendeks on eelkõige rahu ja inimõiguste tagamine ning demokraatia arendamine,“ ütles ta. „Samuti on üha enam tõusnud partnerriikide huvi Eesti infotehnoloogiliste lahenduste vastu,“ sõnas Paet. „Mitmeid valitsemisvõimekuse, sealhulgas e-valitsemise projekte on lisaks prioriteetriikidele läbi viidud ka Kesk-Aasia ja Balkani riikides ning Palestiinas. Samuti on kasvanud ka huvi Eesti kogemuse vastu Euroopa Liiduga integreerumisel,“ lisas ta.

Eesti välisministri hinnangul on arenguabivahendite tulemuslikumaks kasutamiseks vajalik edaspidi toetada pikemaajalisi ning geograafiliselt ja valdkondlikult kitsamaid arenguabi tegevusi, mis lähtuksid sihtriigi enda vastavast strateegiast ja huvist.

2006. – 2010. aastal suurenes Eesti panustamine arenguabisse ning alates 2008. aastast on Eesti ametlik arenguabi püsinud 0,1% RKTst.

 

 

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
533 66 159
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee