Eesti
English По-русски

Eesti panustab Läänemeremaade energiajulgeolekusse

06.02.2012

Nr 26-E


Välisminister Urmas Paet arutas Läänemeremaade Nõukogu välisministrite kohtumisel Saksamaal Plönis Kaliningradi ja teiste Venemaa Läänemere piirkonna kaasamist Läänemeremaade Nõukogu tegevustesse ning energiajulgeoleku küsimusi.

Eesti toetab Kaliningradi regiooni moderniseerimist Läänemeremaade Nõukogu tegevuste raames ning peab seejuures väga oluliseks, et seda ei käsitletaks eraldi ülejäänud Läänemere koostööst. „Kaliningradiga on sarnases olukorras ka Lääne-Venemaa osad – Leningradi ja Pihkva oblast, mis vajavad samuti Läänemeremaade Nõukogu tähelepanu,“ lausus Paet. Ta lisas, et moderniseerimispartnerlus ei peaks piirduma üksnes majandus- ja tehnoloogiaalase koostööga, vaid hõlmama ka demokraatliku õigusriigi arengut.

Energeetika teemasid arutades peatusid Läänemeremaade välisministrid energiajulgeolekul ning energiaturu ümberkorraldamise temaatikal. Paeti sõnul saab energiajulgeolekut suurendada ühenduste ja tarneallikate mitmekesistamisega. „Energiajulgeoleku kindlustamiseks teeme tihedat koostööd nii lähinaabritega kui ka Euroopa Liidu tasandil. Oleme jõudsalt arendanud Läänemere piirkonna elektriturgu ja rajanud  ning rajamas uusi ühendusi, mille tulemusel peaks 2015. aastaks tekkima töötav Läänemere elektriring. Samuti soovime parandada olemasolevaid ühendusi Eesti-Läti ja Leedu-Poola vahel,“ lisas ta. Paet rõhutas veel, et energiajulgeoleku tagamisel on tähtis osa ka taastuvenergial.

Keskkonnakaitsest ja tuumaohutusest kõneldes märkis Paet, et nii olemasolevate kui ka planeeritavate tuumaelektrijaamade puhul peab olema tagatud tuumaohutuse nõuete täpne täitmine.

Veel kõneldi gaasiturul toimuvatest muudatustest. Välisminister Paeti sõnul on gaasituru ümberkorraldamine vajalik konkurentsi tagamiseks.

Sel aastal tähistab Läänemeremaade Nõukogu oma 20. tegevusaastat. Lisainfot Läänemeremaade Nõukogu kohta: http://www.vm.ee/?q=node/4463VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee