Eesti
English По-русски

Eestisse tuleb visiidile Makedoonia* välisminister

06.02.2012

8. – 9. veebruarini on Eestis töövisiidil Makedoonia* välisminister Nikola Poposki. Kavas on kohtumised välisminister Urmas Paeti, kaitseminister Mart Laari, Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni, riigikaitsekomisjoni esimehe Mati Raidma, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Taavi Rõivase ja Eesti-Makedoonia parlamendirühma esindajatega.

Kohtumistel tulevad kõne alla Eesti ja Makedoonia kahepoolsed suhted, Makedoonia lõimumine ELi ja NATOga ning viimased arengud mõlema riigi naabruses.

Nikola Poposki peab välisministeeriumis ingliskeelse loengu „Macedonia on the road to NATO and EU: Knocking on the open doors“.

Lisaks kohtumistele toimub välisminister Poposki vastuvõtt Makedoonia Tartu aukonsulaadi avamise puhul. Makedoonia aukonsul Eestis on Peter Roose. Lisainfo aukonsulaadi avamise kohta: nenad.kolev@mfa.gov.mk

NB! Visiidi kajastamisest huvitatud ajakirjanikud!

Visiidi jäädvustamisest huvitatud ajakirjanikel, fotograafidel ja teleoperaatoritel palume end akrediteerida hiljemalt kolmapäeval, 8. veebruaril kell 11.00. Palume teavitada (ees- ja perekonnanimi, väljaanne/kanal ja dokumendinumber) välisministeeriumi pressikeskust e-posti aadressil: centre@mfa.ee või telefonil 637 7630.


NB! Palume täpsustada, millist üritust kajastada soovite!


Kolmapäev, 8. veebruar


15.30 Urmas Paeti ja Nikola Poposki ühine pressikonverents
(Lauteri 2)
Keeled: eesti-inglise
Ajakirjanikel palume kohal olla hiljemalt 15.15


Neljapäev, 9. veebruar

11.00 Kohtumine Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga
(Lossi plats 1A)
TV, foto – algushetked. Palume kohal olla hiljemalt 10.45

11.30 Kohtumine Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Mati Raidmaga
(Lossi plats 1A)
TV, foto – algushetked. Palume kohal olla hiljemalt 11.15

12.00 Kohtumine Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Taavi Rõivasega
(Lossi plats 1A)
TV, foto – algushetked. Palume kohal olla hiljemalt 11.45

14.30 Makedoonia välisministri Nikola Poposki loeng välisministeeriumis
(Lauteri 2)
Ajakirjanikel palume kohal olla hiljemalt 14.15

15.30 Kohtumine kaitseminister Mart Laariga

(Sakala 1)
TV, foto – algushetked. Palume kohal olla hiljemalt 15.15

* Endine Jugoslaavia Vabariik MakedooniaVÄLISMINISTEERIUMI PRESSIKESKUS
637 7630
centre@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee