Eesti
English По-русски

Eesti peab tõhusat rahvusvahelist kriminaalkohut tähtsaks inimõiguste tagajaks

07.02.2012

Nr 27-E


Välisminister Urmas Paet ütles tänasel kohtumisel Tallinnas rahvusvahelise kriminaalkohtu (International Criminal Court, ICC) peaprokuröri Luis Moreno-Ocampo ning praeguse aseprokuröri ja juunist 2012 peaprokuröri ametisse asuva Fatou Bensoudaga, et kohtule on edukaks toimimiseks vajalik kõrgetasemeline poliitiline ja diplomaatiline toetus ning riikide tõhus koostöö.

Paeti sõnul on kohtu toimimiseks näiteks vahistamiskäskude täitmisel ja kohtu ülemaailmse kehtivuse saavutamisel poliitiline toetus hädavajalik. „Poliitilise toetuse suurendamiseks toetab Eesti justiits- ja välisministrite tasandil ICC toetusgrupi loomist ning oleme valmis selles grupis osalema,“ ütles ta. „Eesti peab teema tõstatamist oluliseks ka Põhjamaade ja Balti riikide kolleegidega NB8 koostöö raames,“ lisas ta.

Positiivsed näited riikide koostööst kohtuga aitavad Paeti sõnul suurendada rahvusvahelise kogukonna usaldust ICC vastu. „Üheks selliseks näiteks on Elevandiluuranniku endise presidendi Laurent Gbagbo loovutamine kohtule," ütles ta.  Paet lisas, et rahvusvaheline kriminaalkohus ei ole vaid juriidiline institutsioon. „Kohtu tegevus aitab pikaajalises perspektiivis ka uusi inimsusevastaseid kuritegusid ära hoida ning karistamatust vähendada,“ märkis Paet.

Paet rääkis kohtumisel prokuröride Moreno-Ocampo ja Bensoudaga ka kohtul käimasolevatest uurimistest. ICC prokurör viib hetkel uurimist läbi 7 riigis – Ugandas, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Kesk-Aafrika Vabariigis, Elevandiluurannikul, Sudaanis, Liibüas ja Keenias ning 8 kohtuasja on erinevates staadiumites. „Ootame ICC esimeses kohtuasjas, milles süüdistatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi sõjapealikku Thomas Lubangat inimsusevastaste kuritegude toimepanemises ja lapssõdurite kasutamises, otsuse väljakuulutatamist,“ ütles Paet.

Eesti on olnud ICC toetaja kohtu loomisest alates. 12. detsembril 2011 valis ICC liikmesriikide assamblee New Yorgis Eesti esindaja Tiina Intelmanni ICC liikmesriikide assamblee presidendiks. Järgmisel kolmel aastal juhib Tiina Intelmann rahvusvahelise kriminaalkohtu küsimuste erisaadikuna ICC liikmesriikide tööd ning suunab kohtu toimimist puudutavaid läbirääkimisi.

ICC jurisdiktsiooni alla kuuluvad genotsiid, inimsusevastased kuriteod ning sõjakuriteod. ICC alustab menetlust, kui siseriiklikud kohtud ei ole võimelised või ei soovi nende kuritegude toimepanijaid vastutusele võtta. Kohus võib menetlust alustada ka ÜRO julgeolekunõukogu soovil. Vastavalt 2010. aastal Ugandas Rooma statuudi ülevaatekonverentsil tehtud otsusele saab kohus alates 2017. aastast menetleda ka agressioonikuritegusid. Rahvusvaheline kriminaalkohus tegutseb Haagis. Kohtu 18 kohtunikku ja prokurör valitakse osalisriikide poolt.

Hetkel on rahvusvahelise kriminaalkohtu loonud Rooma statuudiga ühinenud 121 riiki, sealhulgas kogu Lõuna-Ameerika, enamus Euroopast ja peaaegu pool Aafrika riikidest.VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
533 66 159
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee