Eesti
English По-русски

Välisministeerium osales turismimessil TOUREST 2012

21.02.2012

Iga-aastasel rahvusvahelisel turismimessil osalemine on kujunenud välisministeeriumile juba meeldivaks traditsiooniks. Seekordne TOUREST 2012 oli arvult kahekümne esimene ja välisministeerium osales sellel kümnendat aastat järjest.

17. veebruaril avas messi välisminister Urmas Paet. Turismimessi avamise-eelsel infotunnil tutvustasid minister koos juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsleri Lauri Bambuse ja konsulaarosakonna peadirektori Rasmus Lumiga päevakajalisi konsulaarteemasid. Räägiti välisministeeriumi 2011. aasta konsulaartegevusest ning  tulevikuplaanidest, viisapoliitikast ning konsulaarabi korraldamisest välismaal.

Välisministeerium pakkus oma stendis konsulaarabi tutvustavaid trükiseid nii turismikorraldajatele kui ka reisihuvilistele. Ühtlasi tutvustati võimalusi reisiinfo hankimiseks ja kodanike registreerimiseks välisministeeriumi kodulehel. Samas oli võimalik täita reisiteemalisi küsimusi sisaldav ankeet ja osaleda viktoriinis.

Täidetud ankeetidest saadud infot kasutab välisministeeriumi konsulaarosakond edaspidi konsulaarteenuste paremaks tutvustamiseks.

Järgmine turismimess TOUREST 2013 toimub 15.-17.02.2013.

Toome siinkohal ära ka viktoriiniküsimuste vastused. Võitjatega võetakse ühendust.

1) Milliste dokumentidega saavad Eesti kodanikud Euroopa Liidu liikmesriikidesse reisida?
Pass, ID-Kaart

2) Millisel juhul ei vaja Eesti kodanikud USA viisat?
Eesti kodanikud ei vaja viisat juhul kui eesmärgiks on lühiajaline turismi- või ärireis (Viibimisaeg ei tohi ületada 90 päeva) ning kui on olemas ESTA (elektroonilise reisiloa taotlemise süsteem) positiivne vastus (eeldab biomeetrilise passi olemasolu).

3) Kas Euroopa ravikindlustuskaardi olemasolul on Eesti kodanikul võimalik saada tasuta vajaminevat arstiabi Austraalias?
Ei.

4) Kas konsul saab vabastada välisriigis isikut vanglast?
Ei.

5) Lapse ainsaks täiskasvanud saatjaks reisil on lapse hooldusõigust mitteomav isik. Milliseid dokumente on sel isikul lapsega reisimiseks vaja?
Isikut tõendav dokument, lapse hooldusõigust omava isiku kirjalik nõusolek või volitus  (vajadusel notariaalselt kinnitatud).

6) Mis riigis asub Schengen (selle nimega asula)?
Luksemburgis.

7) Kui vajate abi riigis, kus puudub Eesti saatkond või konsulaat, kuhu pöördute konsulaarabi saamiseks?
Kui asukohariigis ei ole Eesti saatkonda, konsulaati ega aukonsulaati, tuleb pöörduda lähimasse Euroopa Liidu liikmesriigi esindusse.
Kui ei tea, mida hädaolukorras ette võtta, on alati võimalik konsulteerida välisministeeriumi valvekonsuliga telefonil +372 5301 9999.
 

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee