Eesti
English По-русски

Eestile on oluline inimõiguste dimensiooni tugevdamine Euroopa Liidu välispoliitikas

25.06.2012

Nr 182-E

Euroopa Liidu välisministrid mõistsid tänasel kohtumisel Luksemburgis ühiselt hukka Türgi sõjalennuki allatulistamise süürlaste poolt. Lisaks Euroopa Liidu lõunanaabruses Süürias ja Egiptuses toimuvale arutati veel olukorda Bosnias ja Hertsegoviinas, Valgevenes, Pakistanis ning inimõiguste põhimõtteid Euroopa Liidu välispoliitikas.

Eestit esindanud suursaadik Euroopa Liidu juures Matti Maasikas tunnustas Bosniat ja Hertsegoviinat viimase aja edusammude eest riigivalitsemises ning avaldas lootust, et Montenegro edukas lõimumisprotsess Euroopa Liiduga on neile heaks eeskujuks ja inspiratsiooniks. „Eesti on rahul Euroopa Liidu eriesindaja Bosnias ja Hertsegoviinas Peter Sörenseni tegevusega. Euroopa Liidu kohaloleku tugevdamine annab riigile positiivseid impulsse edaspidiseks ning toetab integreerumist Euroopaga,“ lisas suursaadik Maasikas.

Euroopa Liidu ühises välispoliitikas inimõiguste suunalise tegevuse tugevamaks ja tõhusamaks muutmise arutelul rõhutas suursaadik Maasikas internetivabadust. „Internetivabaduse tähtsus Euroopa Liidu välistegevuses on pidevalt kasvanud ning Eestile kui edukale IT-riigile on õigus digitaalsele väljendusvabadusele eriti südamelähedane,“ ütles Maasikas. Eesti kui ÜRO Inimõiguste Nõukogusse kandideeriva riigi jaoks on inimõiguste dimensiooni tugevdamine Euroopa Liidu välispoliitikas ja täna vastu võetud Euroopa Liidu inimõiguste strateegia väga oluline.

Ministrid mõistsid ühiselt hukka Türgi õhujõudude hävitaja allatulistamise Süüria armee poolt ning avaldasid muret vägivalla jätkumise pärast Süürias. Kokkupõrked Süüria relvajõudude ja opositsioonijõudude vahel on kahetsusväärsed ning massimõrvad vastuvõetamatud, mõlemad pooled peavad lõpetama vägivalla oma rahva vastu. Eestile on tähtis ÜRO vaatlusmissiooni tegevus ning jäämine Süüriasse. Vaatlusmissioonil osaleb ligi 300 sõjalist vaatlejat 61-st riigist, sealhulgas ka üks Eesti kaitseväelane.

 

Lähem info:
Helen Ennok, Eesti EL-i esinduse pressiesindaja
+32 474 98 16 57

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee