Eesti
English По-русски

Euroopa Liit ootab liikmesriikide nooremametnikke väljaõppeprogrammi ELi delegatsioonidesse

19.07.2012

Junior Professionals in the EU Delegations (JPD)

2012. aastal jätkub 1984. aastast volinik L. Natale poolt algatatud Euroopa Liidu väljaõppe programm (Junior Professionals in the EU Delegations Programme - JPD) EL delegatsioonides stažeerida soovivatele liikmesriikide nooremametnikele.

Programm on käesolevaks aastaks läbi teinud uuenduse ja mõned muudatused ning selle edaspidiseks haldajaks on Euroopa välisteenistus (EEAS).

Endiselt on JPD programmi eesmärgiks pakkuda liikmesriikide kodanikele võimalust töötada Euroopa Liidu delegatsioonides. Liikmesriigid saavad programmis osaleda 2 eksperdiga. 2013-2014 toimuva programmi raames on Eestil võimalik esitada kokku kuni 8 kandidaati, kelle hulgast valib Euroopa välisteenistus välja 2. Programmi finantseerimine toimub täies mahus EEASi eelarvest. Programm kestab 9 kuud koos pikendamisvõimalusega veel 9 kuuks.

Nõuded programmis osaleda soovijatele:

 • EL liikmesriigi kodakondsus
 • Magistrikraadiga võrdsustatud kõrgharidus EL delegatsioonide tööd puudutavates valdkondades nagu diplomaatia, poliitika analüüs, EL välissuhted ja nendega seotud poliitikad, EL välis- ja julgeolekupoliitika (CFSP), julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CSDP), arengukoostöö, majandusküsimused, kaubandus, suhted meediaga, kommunikatsioon, justiitsküsimused, õigusriik, institutsionaalsed küsimused, avalik haldus, keskkond, energeetika, põllumajandus, kalandus, maaelu areng, taristud jne.
 • Väga hea inglise ja prantsuse keele oskus, eeliseks mõne EL delegatsiooni asukohariigi keele oskus (hinnangu aluseks Euroopa keeleoskuse võrdlustabel)
 • Eelis on kandidaatidel, kel on maksimaalselt 4 aastat erialast töökogemust (millest maksimum 1 aasta EEASi, Euroopa Komisjoni või mõne muu EL institutsiooni juures)
 • täidetud ajateenistuskohustus (kel kohustuslik)

Võimalikud töövaldkonnad on järgmised:

 • poliitikaküsimused
 • press ja info
 • justiits- ja siseküsimused
 • kaubandus
 • majandusküsimused
 • EL toetuste koordineerimine

Osaleda soovijatel tuleb täita nõutavas vormis avaldus ning esitada see hiljemalt 19.09.2012 Välisministeeriumi personaliosakonna rahvusvahelise personalipoliitika büroole elektrooniliselt aadressil: Kandidaadid@mfa.ee

Sügise jooksul selgitavad Välisministeerium, EEAS ning EL delegatsioonid ühiselt välja sobilikud kandidaadid ning kava kohaselt võtab EEAS aasta lõpuks väljavalitutega ühendust. 

Lisainfot programmi kohta on võimalik saada Euroopa välisteenistuse kodulehelt.

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee