Eesti
English По-русски

Välisminister Urmas Paet: rahvusvaheline kriminaalkohus vajab tugevamat poliitilist toetust

28.09.2012

Nr 341-E


Välisminister Urmas Paet ütles New Yorgis Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (International Criminal Court – ICC) teemasid käsitleval kohtumisel, et vaatamata kriminaalkohtu positsiooni tugevnemisele viimaste aastate jooksul, puudub kohtul siiski piisav poliitiline toetus. „Kõrgetasemelise, ministrite tasemel poliitilise toetuse vajadus ilmneb ennekõike neil juhtudel, kui riik ei tee kohtuga koostööd,“ märkis Paet. „Nagu näiteks oli juhtum Liibüas kinni peetud kriminaalkohtu töötajatega,“ lisas ta.

Paet kinnitas, et Eesti on ICC töö kindel toetaja. „Tõstatasin kohtu tugevama poliitilise toetamise küsimuse ka hiljutisel Põhja- ja Baltimaade ministrite kohtumisel,“ ütles Paet. „Samuti on Eesti suursaadik Tiina Intelmann määratud järgmiseks kolmeks aastaks kohtu liikmesriikide assamblee presidendi kohale.“

Välisminister Paet tõstatas ka Rooma statuudi alusel inimsusevastaste kuritegude ohvrite abistamise olulisuse. „Kahe nädala eest korraldasime Tallinnas koos Soome välisministri ja kriminaalkohtu assamblee presidendiga kõrgetasemelise ICC seminari, mis keskendus ohvrite abistamisele ja neile tekitatud kahju hüvitamisele,“ lausus Paet. „Peame vajalikuks sarnaseid poliitilisi toetusavaldusi kohtu tööle ja seetõttu väärtustame ministrite tasmel teema informaalset käsitlemist.“ Paet lisas aga ka, et erinevaid algatusi tuleks koordineerida kriminaalkohtu liikmesriikide presidendiga.


Taustainfo:

Eesti on olnud kriminaalkohtu toetaja kohtu loomisest alates. 12. detsembril 2011 valis ICC liikmesriikide assamblee New Yorgis Eesti esindaja Tiina Intelmanni liikmesriikide assamblee presidendiks. Järgmisel kolmel aastal juhib Tiina Intelmann rahvusvahelise kriminaalkohtu küsimuste erisaadikuna ICC liikmesriikide tööd ning suunab kohtu toimimist puudutavaid läbirääkimisi.

ICC jurisdiktsiooni alla kuuluvad genotsiid, inimsusevastased kuriteod ning sõjakuriteod. ICC alustab menetlust, kui siseriiklikud kohtud ei ole võimelised või ei soovi nende kuritegude toimepanijaid vastutusele võtta. Kohus võib menetlust alustada ka ÜRO julgeolekunõukogu soovil.

Vastavalt 2010. aastal Ugandas Rooma statuudi ülevaatekonverentsil tehtud otsusele saab kohus alates 2017. aastast menetleda ka agressioonikuritegusid. Rahvusvaheline kriminaalkohus tegutseb Haagis. Kohtu 18 kohtunikku ja prokurör valitakse osalisriikide poolt.

Hetkel on rahvusvahelise kriminaalkohtu loonud Rooma statuudiga ühinenud 121 riiki, sealhulgas kogu Lõuna-Ameerika, enamus Euroopast ja peaaegu pool Aafrika riikidest.

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
533 66 159
press@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee