Eesti
English По-русски

Eesti soovib Venemaalt Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO põhimõtetega vastuolus olevate piirangute lõpetamist

29.11.2012

Nr 427-E

Välisminister Urmas Paet ütles Brüsselis Euroopa Liidu väliskaubandusministrite Euroopa Liidu ja Venemaa kaubandussuhete arutelul, et lisaks tehtud positiivsetele sammudele ootab Eesti Venemaalt kõigi Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO põhimõtete täitmist.

Välisminister Paeti sõnul on Eesti kõige rohkem puudutatud Euroopa Liidust pärit elusloomade sisseveokeelust Venemaale. „Torkab silma, et eelkõige püüab Venemaa piirata nende kaupade importi, mille imporditariifi pidi ta WTOga liitumisel oluliselt alandama," lisas ta.

Paeti sõnul ei vasta Venemaa võetud kohustustele ka imporditavatele kasutatud sõiduautodele kehtestatud taaskasutusmaks ning kokkulepitust kõrgemad tollimäärad mõnedele paberitoodetele. „Euroopa Liit töötab lahenduse nimel ja loodame, et Venemaa eemaldab WTO reeglitega vastuolus olevad kaubandustõkked,“ ütles ta.

Eesti soovib WTO reeglite täitmise arutamist ka detsembris Euroopa Liidu – Venemaa tippkohtumisel. „Ühine arusaam WTO nõuetest ja nende täitmisest on oluline mõlemale poolele ning probleemid Euroopa Liidu ja Venemaa kaubandussuhetes vajavad lahendamist,“ rõhutas Eesti välisminister.

Kaubandusteemadest on Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumise päevakorras veel Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise raamlepingu kaubandus- ja investeerimispeatüki läbirääkimiste hetkeseis. „Euroopa Liit soovib raamlepingut võimalikult laiaulatusliku ja detailsena ning ootame edasiminekut lepingu läbirääkimistega, kus oleksid põhjalikult esindatud samuti kaubanduse ja investeeringute valdkond,“ sõnas Paet.

Lähem info:
Helen Ennok
Eesti EL-i esinduse pressiesindaja
+32 474 98 16 57

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
press@mfa.ee
www.vm.ee
 

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee