Eesti
English По-русски

Eesti toetab laste õiguste paremat kaitset Ukrainas

02.01.2013

Nr 465-E


Välisministeerium toetab ÜRO lasteorganisatsiooni UNICEFi tegevust Ukrainas laste õiguste paremaks tagamiseks.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on aastatel 2013-2015 läbiviidava projekti eesmärk tagada kohtuprotsessides alaealiste õiguskaitse ning viia Ukraina seadusandlus laste õiguste kaitse osas kooskõlla ÜRO ja Euroopa Nõukogu õigusaktidega. ,,Samuti on olulisel kohal laste õiguste teemaline teavitustöö nii Ukraina ametnike hulgas kui ka avalikus inforuumis," lisas Eesti välisminister.

ÜRO lasteorganisatsiooni UNICEF (United Nations Children's Fund) hinnangul on Ukrainas 100 000 last koduta ja peavarjuta, veel 140 000 elab, kas lastekodudes või muudes laste- või kinnipidamisasutustes – kokku 1,2% kõigist lastest.
Peamiseks probleemiks seoses lastega on vaesus. 31,2% lastega peredest elab allpool vaesuspiiri.

Välisministeerium toetab UNICEFi kaudu Ukraina laste olukorra parandamist 50 000 euroga. Eesti on ka varem toetanud  UNICEFi tegevusi Ukrainas.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
533 66 159
press@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee