Eesti
English По-русски

Eesti toetab Rahvusvahelise Kriminaalkohtu usaldusfondi kaudu soolise ja seksuaalse vägivalla ohvreid

25.04.2013

Nr 127-E
 

Välisministeerium toetab Rahvusvahelise Kriminaalkohtu juurde loodud usaldusfondi kaudu soolise ja seksuaalse vägivalla ohvreid.

Välisminister Urmas Paeti sõnul soovib Eesti ÜRO Inimõiguste nõukogu liikmena panustada veelgi enam inimõiguste ja põhivabaduste kaitsesse, pöörates erilist tähelepanu naiste ja laste õigustele. „Konfliktides esinev seksuaalvägivald on süngeim tagajärg naiste ja tüdrukute jaoks. Seksuaalvägivalda kasutatakse konfliktis laialdaselt ühe relvana – elanikkonnas hirmu tekitamiseks, sotsiaalsete sidemete nõrgendamiseks või piirkondade kontrolliks,“ ütles Paet.

loe edasi

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee