Eesti
English По-русски

Euroopa Liit tühistas enamiku Myanmari/Birma suhtes kehtestatud sanktsioonidest

25.04.2013

Nr 140-E

Myanmaris/Birmas toimunud positiivseid arenguid silmas pidades ning nende muutuste jätkamise innustamiseks tunnistati 22. aprilli Euroopa Liidu Nõukogu otsusega 2013/184/ÜVJP kehtetuks enamik seni kehtinud piiravaid meetmeid. Kehtima jäävad vaid relvaembargo ning sellise varustuse embargo, mida võidakse kasutada siserepressioonideks.

loe edasi

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee