Eesti
English По-русски

Eesti tähtsustab Leedu ELi eesistumise ajal finantsstabiilsuse saavutamist ja suhteid Euroopa idanaabritega

02.07.2013

Nr 227-E


Välisminister Urmas Paeti sõnul on Eestile eeloleval poolaastal Leedu Euroopa Liidu eesistumise jooksul kõige olulisemad teemad rahandusliku stabiilsuse ja majanduskasvu saavutamine ning Euroopa idanaabritega suhete edendamine.

Leedu eesistumise eesmärk on keskenduda finantsküsimustele, sealhulgas Euroopa Liidu järgmise mitmeaastase eelarveraamistikuga seonduvale, aga ka stabiilsusele tööhõives ning energiajulgeolekule. „Loodetavasti jõuavad liikmesriigid ja Euroopa Parlament Leedu eesistumisperioodil lõplikule kokkuleppele uut eelarvet puudutavate seadusandlike aktide osas. See võimaldaks käivitada eelarveprogrammid õigeaegselt, mis on oluline majanduse arengu ja tööhõive kasvu seisukohast,“ lisas välisminister Paet. „Samuti on oluline saavutada kokkulepe ELi pangandusliidu ühtse kriisilahendusmehhanismi üle,“ lisas ta.

loe edasi

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee