Eesti
English По-русски

Eestile on humanitaarabi osutamine iseenesestmõistetav osa välispoliitilisest tegevusest

22.08.2013

Nr 254-E
 


Välisminister Urmas Paet ütles täna, rahvusvahelisel humanitaarabi päeval, et Eestile on humanitaarabi osutamine iseenesestmõistetav osa välispoliitilisest tegevusest. „Meie eesmärk on kasvatada Eesti võimekust ja panustamist globaalsetele humanitaarkriisidele reageerimisel ning jätkame ka osalemist rahvusvahelise humanitaarabipoliitika kujundamises,“ ütles välisminister Paet.

Välisminister Paeti sõnul on kasvanud ka Eesti suutlikkus humanitaarabi anda ning seeläbi on saavutatud rahvusvaheline tunnustus ja nähtavus. „Eesti soovib edaspidi senisest rohkem tähelepanu pöörata arengumaade katastroofideks valmisoleku suurendamisele. Samuti on otstarbekas hoida meie päästemeeskonna võimekus vähemalt praegusel heal tasemel,“ lisas ta.

Välisministeerium tunnustab tänase päeva puhul kõiki eestlasi, kes on andnud oma panuse teiste riikide abivajajate kannatuste leevendamiseks.

Viimasel aastakümnel on maailmas sagenenud relvakonfliktid ja kliimamuutustest tulenevalt looduskatastroofide arv. Eesti annab humanitaarabi peamiselt läbi rahvusvaheliste humanitaarabi organisatsioonide nagu ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet, ÜRO Lastefond, ÜRO Humanitaarabi Koordinatsiooni Amet (OCHA), Rahvusvaheline Punase Risti Komitee (ICRC) ja Rahvuslike Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsioon (IFRC). 2013. aastal jätkab Eesti Süüria pagulaste toetamist, lisaks on toetatud lapsi pikaajalistes kriisikolletes Somaalias, Kesk-Aafrika Vabariigis, Lõuna-Sudaanis ja Jeemenis ning aidatud näljahäda leevendada Tšaadis. Eelnevatel aastatel on toetatud  pikaajalisi kriisikoldeid Lõuna-Sudaanis, Afganistanis, Liibüas, Elevandiluurannikul, Pakistanis, Tšaadis, Nigeris, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Malis ning Gazas. Samuti on toetatud  looduskatastroofides kannatanud riike – näiteks Jaapanit ja Türgit.

Eesti on aastate jooksul saavutanud rahvusvahelistele standarditele vastava pääste- ja humanitaarabi osutamise võimekuse, mis lubab saata vajaduse korral katastroofipiirkonda Eesti Päästemeeskonna liikmeid. Eesti Päästemeeskond on osalenud humanitaarabi missioonidel Namiibias, Pakistanis, Indoneesias, Haitil, aga ka lähemal – Moldovas, Poolas ning Lätis. Momendil on Päästeamet humanitaarabi missioonil Jordaanias ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti pagulaslaagris.

Eesti räägib aktiivselt kaasa globaalses humanitaarabi poliitikas: 2009.-2011. aastal oli Eesti ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu (ECOSOC) liige ning 2009. aastal lisaks ECOSOCi asepresident, kes vastutas iga-aastasel põhiistungil humanitaarabi istungi eest. Aastatel 2011-2013 on Eesti ÜRO Lastefondi (United Nations Children’s Fund, UNICEF) täitevnõukogu liige ning 2012. aastal lisaks UNICEFi büroo asepresident. Aastatel 2009-2010 oli Eesti koos Iirimaaga suurimaid humanitaarabi doonoreid ühendava grupi  - Hea Humanitaardoonorluse (Good Humanitarian Donorship ehk GHD) initsiatiivi eesistujad.

Lisaks riigisüsteemile on üha olulisemat rolli mängimas ka vabaühendused nagu MTÜ Mondo ja Eesti Punane Rist.

Eesti tegi 1998. aastal esimese vabatahtliku annetuse erapooletule ja sõltumatule organisatsioonile Rahvusvahelisele Punase Risti  Komiteele (ICRC).  Seda võib pidada hetkeks, mil Eesti hakkas doonorina teadlikult toetama globaalse humanitaarabisüsteemi toimimist.

Humanitaarabi on inimestevahelise universaalse solidaarsuse põhiline väljendusvorm ja moraalne kohustus, mistõttu on humanitaarabi andmine ning sealhulgas missioonidel osalemine Eesti välispoliitika oluline osa.

Rahvusvahelist Humanitaarabi päeva hakati tähistama 2003. aastal, kui 22 abitöötajat hukkusid Bagdadis ÜRO peakorteri pommitamise tagajärjel. Sel päeval mälestatakse kõiki inimesi, kes on humanitaarabi missioonil olles kaotanud oma elu. Samuti tunnustatakse neid, kes seistes silmitsi ohu ja keeruliste tingimustega, pühendunult hädasolijaid abistavad.

Lisainfot: http://worldhumanitarianday.org/


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
521 6821
press@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee