Eesti
English По-русски

Välisministeeriumi avaldus

27.08.2013

Eesti peab oluliseks väljendusvabaduse tagamist ja kaitset nii avalikus- kui ka virtuaalruumis.

Eesti on koos samameelsete riikidega sügavalt mures väljendusvabaduse ning internetile juurdepääsu ning kasutamise piiramisega. Vietnami õigusakt nn Decree 72 piirab virtuaalse informatsiooni kasutamist ning ei järgi seetõttu ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni ning Kodaniku- ja poliitiliste õiguste pakti põhimõtteid.

loe edasi

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee