Eesti
English По-русски

Inimõiguste kohtu otsuse kohaselt ei ole Eesti rikkunud AS Delfi sõnavabadust

10.10.2013

Euroopa Inimõiguste Kohus tegi täna, 10. oktoobril otsuse kohtuasjas Delfi vs. Eesti, mille kohaselt Eesti ei ole rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni sõnavabadust puudutavat artiklit ning riigipoolne sekkumine oli põhjendatud ja proportsionaalne. Kohus leidis, et AS Delfi peab vastutama oma internetiportaalis avaldatud au teotavate kommentaaride eest võttes otsuse tegemisel arvesse nende kommentaaride sisu, asjaolu, et need olid avaldatud ASi Delfi kui reklaamist tulu teeniva äriühingu portaalis avaldatud artikli juures ja meetmed kolmandate isikute õiguste kaitseks ei olnud piisavad ning tegelike kommentaatorite vastu kahjunõuete esitamine oleks olnud keeruline.

loe edasi

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee