Eesti
English По-русски

Euroopa Liit valmistub idapartnerluse tippkohtumiseks

18.11.2013

Nr 372-E
 

Tänasel Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel arutati 28.-29. novembril Vilniuses toimuva idapartnerluse tippkohtumise ettevalmistusi. Samuti käsitleti olukorda Euroopa Liidu lõunanaabruses, keskendudes Süüriale, Liibüale ja Egiptusele. Välisasjade nõukogu raames toimub välis- ning kaitseministrite ühisistung, kus arutletakse ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika teemadel.

Välisasjade nõukogu arutas Vilniuses toimuva idapartnerluse tippkohtumise ettevalmistuse hetkeseisu ning olukorda Ukrainas. Eesti suursaadiku Euroopa Liidu juures Matti Maasika sõnul rääkisid välisministrid viimastest arengutest Ukrainas, hinnates Ukrainale eelmise aasta detsembris esitatud tingimuste täitmist, mis võimaldaks Vilniuse tippkohtumisel sõlmida Ukrainaga laiaulatuslikku vabakaubanduslepet sisaldav assotsiatsioonileping.

loe edasi

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee