Eesti
English По-русски

Välisminister Urmas Paet nimetati valge lindi saadikuks

06.12.2013

Nr 388-E
 

Eesti välisminister Urmas Paet on Vilniuses avatud Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi valge lindi kampaania juhtfiguur. Valge lindi kampaania on maailma suurim algatus, mis kaasab mehi võitlusse naistevastase vägivalla vastu.

Välisminister Paeti sõnul ei tohiks keegi vaikida ega jääda ükskõikseks naistevastase vägivalla suhtes. „Et olukord muutuks paremuse poole, tuleb lisaks probleemi tunnistamisele olla valmis ka selle lahendamise nimel tegutsema,“ ütles ta.

Paet lisas, et kahjuks kasutatakse paljudes sõjalistes konfliktides naistevastast vägivalda relvana. „Arenenud riigid, kaasa arvatud Eesti, saavad panustada väga mitmel viisil olukorra parandamisse. Näiteks saame julgustada rahvusvahelisi organisatsioone, nagu naiste õigusi edendavat ÜRO agentuuri UN Women ja Rahvusvahelist Kriminaalkohut olema veelgi aktiivsemad oma tegevuses naiste õiguste tagamisel,“ märkis välisminister.

Aastatel 2009–2013 on Eesti panustanud rahvusvahelise arengukoostöö raames üle 1,2 miljoni euro naiste õiguste tagamiseks kõikjal maailmas, sealhulgas Valgevenes, Gruusias, Afganistanis, Armeenias, Jeemenis, Moldovas, Kesk-Aafrika Vabariigis, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Lõuna-Sudaanis ja mujal. „Kindlasti jätkab Eesti ka panustamist naiste abistamisse rahvusvahelise arengukoostöö kaudu,“ lisas Paet.

Naiste rolli rahu ja julgeoleku tagamisel käsitleb ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioon 1325 aastast 2000, mis on ka üheks rahvusvahelise koostöö alustalaks. Enam kui kümne aasta eest vastu võetud resolutsioon oli esimene julgeolekunõukogu otsus, milles tunnistati relvakonfliktis tekkiva kahju ebaproportsionaalselt suurt mõju naistele ja lastele. Resolutsiooniga seadis nõukogu eesmärgiks, et rahvusvaheline üldsus peab konfliktide lahendamisel võtma süstemaatiliselt arvesse sooaspekti.

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut on Euroopa Liidu asutus, mis toetab ELi ja selle liikmesriike nende püüdlustes edendada soolist võrdõiguslikkust, võidelda soolise diskrimineerimisega ning tõsta teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse küsimustes.

Lisainfo valge lindi kampaania kohta: http://eige.europa.eu/content/white-ribbon.

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7618
5695 2252
press@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee