Eesti
English По-русски

Eesti abistab Süüria pagulasi Jordaanias ja Liibanonis

06.02.2014

Nr 32-E
 

Eesti toetab Süüria pagulaste olukorra leevendamist Jordaanias ja Liibanonis 200 000 euroga. ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti (UNHCR) kaudu aitab Eesti Süüria pagulasi Jordaanias 100 000 euroga ning ÜRO lastefondi (UNICEF) kaudu Süüria pagulaslaste hariduse jätkamist Liibanonis samuti 100 000 euroga.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on 2011. aasta kevadel alguse saanud Süüria relvakonfliktist tingitud humanitaarkriis kasvanud tänapäeva üheks suuremaks ja laiaulatuslikumaks piirkondlikuks humanitaarkatastroofiks. „Süüria on muutunud humanitaarabist täielikult sõltuvaks riigiks, kelle vajadused aina kasvavad. Ilma poliitilise kokkuleppeta ei leia lahendust ka humanitaarkriis,“ ütles välisminister. „Vaid konflikti kõiki osalisi kaasav läbirääkimiste jätkamine annab võimaluse järk-järgult liikuda ühisosa leidmise ning konfliktipingete maandamise poole,“ lisas ta.

Paet rõhutas vajadust jätkata Süüria pagulasi vastuvõtvate naaberriikide toetamist. „Süüria naaberriikidesse on ümber asunud enamik põgenikest ning nende riikide koormus kriisi jätkudes aina kasvab, millel aga omakorda võivad olla soovimatud majanduslikud ja poliitilised tagajärjed neis riikides,” märkis ta.

Välisminister lisas, et rahvusvaheline üldsus peab jätkama surve avaldamist mõlemale konflikti osapoolele humanitaarabi ja humanitaarabi töötajate ligipääsu võimaldamiseks Süürias.

Kriisist on mõjutatud Süüria-siseselt 9,3 miljonit inimest. Süüria sisepõgenike arv on kasvanud 6,5 miljonini ning pagulaste arv naaberriikides on hinnanguliselt kolm miljonit. Ametlikel andmetel on Süüria pagulasi Jordaanias praegu juba üle 590 000 ning Liibanonis üle 900 000. Kriisi tõttu kannatavad 5,5 miljonit Süüria last, kellest 4,3 miljonit on Süürias ning 1,2 miljonit väljaspool.

Eesti on möödunud aastatel Süüria pagulaste humanitaarolukorra leevendamist toetanud ligi miljoni euroga, sellest 150 000 euroga abistanud ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti kaudu Süüria pagulasi Jordaanias ning 100 000 euroga toetanud ÜRO lastefondi vahendusel Süüria pagulaslaste hariduse jätkamist Liibanonis. Viimati toetas Eesti möödunud aasta detsembris 100 000 euroga Maailma Terviseorganisatsiooni tegevust lastehalvatuse leviku tõkestamiseks Süürias ning piirkonnas laiemalt.

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
521 6821
press@mfa.ee

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee