Eesti
English По-русски

Arvo Iho fotonäitus Etnograafiamuuseumis

29.03.2008

Vanausuliste kultuur Peipsi ääres

Esimesed vene rahvusest kalurid asusid elama Peipsi järve läänekaldale praeguse Mustvee piirkonda juba 16. sajandi lõpul. Venelaste massiline sisseränne toimus aga peale 1653. aastal alanud patriarh Nikoni kirikureformi, millega õigeusu kirik Venemaal allutati tsaarivõimule.

Vanausulisi, kes ei soovinud alluda ilmalikule võimule, piinati, hukati ja küüditati Siberisse. Nende pühakojad ja ikoonid põletati, nende vaimulikud tapeti. Riikliku vägivalla eest põgenesid inimesed sügavate laante varju. Pihkva, Novgorodi, Tveri ja Vitebski aladelt siirdus osa tagakiusatuid Peipsi järve läänerannikule eestlaste aladele, kus nad on saanud rahus elada juba üle 300 aasta.

Praegu on Peipsi läänekaldal kaheksa küla ja kaks linna, kus elab kokku umbes 5000 vene vanausulist, kes on säilitanud oma kultuuri ja kombed tänase päevani. Peipsi-äärne vene elanikkond tegeleb traditsiooniliselt kalapüügiga. Samuti kasvatatakse siinmail palju sibulat, kurki, küüslauku ja tomatit, mida varem viidi Leningradi.

Eesti ja Venemaa vaheline riigipiir on nüüd märgatavalt vähendanud Peipsiäärse elanike sissetulekuid, on tööpuudust ja levima on hakanud varastamine, mida siin varem ei tuntud, sest reeglina on vanausulised tagasihoidlikud ja ausad inimesed.

Peipsiäärse mehed on ikka olnud osavad ehitajad ja puusepad, kes käisid ehitustööga raha teenimas ka Eesti sisemaal. Ajapikku on tihe suhtlemine eestlastega avaldanud mõju ka Peipsiäärse elumajade arhitektuurile. Vanausulised elavad pikkades ridakülades otse järve kaldal. Suurem osa vanausulisi valdab eesti keelt, kuid vene-eesti segaabielusid pole palju.

Peipsi kallastel on tänaseni elavana säilinud rohkem kui 700 aasta vanune noodikirja-eelne ühehäälne laulutraditsioon. Rajakülas oli 20. sajandi esimesel poolel ka oma ikoonimaali koolkond, mille kuulsamad meistrid on olnud Gavriil Frolov, Pimen Sofronov ja Mark Solntsev.

Juba lapsepõlves puutusin kokku Peipsi venelastega ja nad tundusid erilised inimesed olevat. See vana sümpaatia ärkas uuesti, kui otsisin võttekohti filmile "Karu süda". Olgu see kolme aasta jooksul pildistatud näitus austusavalduseks Peipsiäärse vanausuliste kultuurile.


Selle näituse loomist on toetanud:

Eesti Kultuurikapital
Eesti Rahvuskultuuri Fond
Eesti Instituut
Eesti Kultuuriministeerium
Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus


Suur tänu neile kõigile!

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee