Eesti
English По-русски

Valitsus kiitis heaks Eesti tegevuskava naiste osakaalu tõstmiseks rahu ja julgeoleku tagamisel ja säilitamisel

21.10.2010

Nr 321 – E


Valitsus kiitis täna heaks Eesti tegevuskava ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 „Naised, rahu ja julgeolek” rakendamiseks Eestis aastatel 2010–2014.

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon peegeldab välisminister Urmas Paeti sõnul arusaama, et konfliktide ja kriiside lahendamise ning rahu tagamise võti on tsiviilisikute kaitse, sealjuures naiste aktiivsem roll. „See resolutsioon oli esimene otsus, milles tunnistati relvakonfliktis tekkiva kahju mõju suurust naistele ja lastele,“ ütles välisminister. „Resolutsiooniga seadis rahvusvaheline üldsus eesmärgi leida tegevusjuhised naiste ja tütarlaste kaitseks, aga ka naiste osaluse suurendamiseks rahuläbirääkimisel ja konfliktijärgsel rahu ülesehitamisel,“ selgitas Paet.

loe edasi

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee