Eesti
English По-русски

Eesti tunnustab kodanikupäeva puhul rahvadiplomaatia edendajaid

29.11.2010

Nr 372-E

Välisminister Urmas Paet tänab ja tunnustab kodanikupäeva puhul tänukirjadega tublisid rahvadiplomaatia edendajaid, kes on aidanud kaasa Eesti tutvustamisele ning suhete tihendamisele Ameerika Ühendriikides, Hispaanias, Iirimaal, Kanadas, Leedus, Saksamaal, Soomes, Taanis ning Venemaal.

Eesti välispoliitilisele mõjukusele ja heale mainele välisriikides saavad välisminister Urmas Paeti sõnul aidata kaasa kõik inimesed rahvadiplomaatia kaudu. „Inimeste vahetul suhtlemisel on väga oluline roll Eesti tutvustamise ning suhete, sealhulgas ka majandussidemete tihendamisel välisriikides,“ lausus Paet. „Hindame kõrgelt neid inimesi, kes on andnud olulise panuse Eesti tutvustamisele ning eestluse aktiivsele säilitamisele välismaal,“ rõhutas välisminister Urmas Paet.

loe edasi

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee