Eesti
English По-русски
Uudised » Lisainfo »

Peterburi Jaani kirik 1860-2010

12.03.2009

Kiriku rajamise ajalugu

1842 - Eesti Jaani koguduse loomine Peterburis

1844 - Jaani koguduse kooli asutamine. Kooli rajamine oli tähtis rahvusliku enesetunnetuse säilitamise seisukohalt, sest sellega tekkis eestlaste lastel võimalus õppida emakeelt.

1858 - Peterburi Jaani Kogudus koos Siseministeeriumi Välismaiste Usundite departemanguga korraldab konkursi parima projekti saamiseks.

Kirikuhoone projekteerisid Karl Z. von Schafhausen ja Harald J. Bosse.

Kiriku ehitamiseks korraldati üleeestiline korjandus ning oma panuse andis kiriku asutamisse ka Vene riik – tsaar Aleksander II eraldas rahandusministri ettepanekul 55 000 rubla hoone ehitamiseks. Kiriku ehitamist hakkas korraldama pastor Cornelius Laaland. Kogudus ostis kiriku jaoks krundi Neeva, Krjukovi kanali, Moika ja Fontanka vahelisele saarele.

24. juuni 1859 Nurgakivi panek Jaani Kirikuhoone ehituseks

27. november 1860 - Kirikuhoone pidulik sisseõnnistamine.

Neoromaani stiilis kirikul oli 18-süllane kullatud ristiga torn, esinduslik paraadtrepp, altar, kantsel, kooripealne, orel ja kaks suurt kullatud kroonlühtrit. Kirikus oli 800 istekohta, üldse mahutas see aga 2000 inimest.
Kiriku kõrval oli koguduse maja, milles olid kirikuõpetaja, abiõpetaja ja köstri korterid, samas majas asusid ka eesti kool ja vaeste varjupaik.

1880-1901, so 21 aastat oli Jaani koguduse pastoriks rahvaluule- ja keeleteadlane, üks Eesti rahvusliku liikumise suurkujusid Jakob Hurt. Hurda järglaseks Jaani koguduse pastori kohal sai Rudolf Kallas (töötas kuni 1913), samuti tuntud rahvuslik tegelane.

1884-1906  - Peterburi Jaani kiriku hingekirja kuuluvate inimeste arv kahekordistus, st suurenes 22 000-ni.

1930 - Lensoveti korraldusel keelatakse jumalateenistused ja alagb hoone ümberehitus.


Kirku taasavamise ajalugu

1994 - Alustas tegevust eesti luteri kogudus Peterburis

1995 - Peterburi Eesti Evangeelse Luteri Jaani koguduse registreerimine.

1996 - Pöördumine Peterburi kuberneri poole kirjaliku palvega tagastada kirik ja tema juurde kuuluvad hooned. 

1997 - Jaani kiriku hoone antakse kogudusele tähtajata tasuta kasutamiseks. Alates sellest ajast on ette valmistatud kiriku taastamisprotsessi.

1999 - Pöördumine EV peaministri poole kirikuhoone taastamiseks ja eskiisprojekti rahastamiseks. Jaani Kiriku heategevusfondi asutamine.

2001-2004 - Jaani Kirikus toimuvad regulaarselt  jumalateenistused, pühapäevakool, kontserdid, näitused.

2004 - EV Kultuuriministeeriumi juures alustab tööd Jaani kiriku projekteerimis- ja renoveerimistööde infovahetuse komisjon.

2008 - Ehitusprojekti valmimine ja ehituse töövõtulepingu sõlmimine RE Eesti Kontserdi ja Facio Ehituse ASi vahel.


Kiriku rekonstrueerimne

Projekteerija:               НИИ Спецпроектреставрация
Ehituse peatöövõtja:   Facio Ehituse AS
Alltöövõtja:                  АРМО Группа инженерных компаний

Rekonstrueerimistööde I etapp
Periood: 12.03.2009- 31.12.2009
Teostatavad tööd: algse arhitektuuri taastamine (trepikoja ja vahelagede lammutamine, akna-avade taastamine, paraadtrepi ehitamine ning torni taastamine), uue katuse paigaldamine, fassaadi restauteerimine.
Maksumus: 35 miljonit krooni

Rekonstrueerimistööde II etapp

Periood: 2010
Teostatavad tööd: sisetööd ja oreli ehitus

TopBack

© Eesti Peakonsulaat Peterburis Bolshaja Monetnaja 14, 197101, Peterburi tel. (7 812) 702 09 20, e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee